1, 2, 3, usertest: Telenet Kickstart start-ups aan de tand gevoeld

Donderdag 3 december 2015 — De 8 start-ups die in oktober inscheepten in het programma van Telenet Kickstart, powered by Idealabs zijn intussen bijna twee maanden bezig. Tijd om eens aan te meren bij de doelgroepen die ze straks willen overtuigen met hun product voor een korte user-test. Want, zelf zijn ze er uiteraard van overtuigd dat hun project een prangend probleem oplost, maar zijn de beoogde gebruikers dat ook? De 3 start-ups uit het deeldomein Connected Business namen als eersten de proef op de som, mét een cameraploeg in hun kielzog. 

Problem Solver 1: AcademicLabs

De jongens van AcademicLabs hopen met hun online community bruggen te bouwen tussen wetenschappelijke onderzoekers wereldwijd. Vandaag is de academische wereld er één van ivoren torens: ieder zijn eiland, ieder zijn onderzoek. Een efficiëntere manier van samenwerken zou tot snellere doorbraken kunnen leiden, gelooft AcademicLabs’ Arne Smolders.

Proefkonijn: Onderzoekster Nele Ameloot van de Universiteit van Gent.

Nele reist de wereld rond op zoek naar ondere researchers die haar kunnen verderhelpen met haar onderzoek. Herleidt de virtuele community van AcademicLabs haar reisjes straks tot een minimum?

Problem Solver 2: Cumul.io

Data-analyse is vandaag vaak een werk van lange adem. In die mate dat de data soms al achterhaald zijn wanneer er eindelijk conclusies uit worden getrokken. Cumul.io zorgt ervoor dat complexe data worden weergegeven in interactieve dashboards, om ze zo makkelijk te kunnen interpreteren.

Proefkonijn: CSC is een consultingbedrijf dat KMO’s helpt bij het managen van hun data. Als businessgebruikers straks zonder IT-tussenkomst aan de slag kunnen met data, kan dat het interpretatieproces flink versnellen. Een match made in heaven?

Problem Solver 3: Transformy

Transformy zou wel eens een kleine aardschok kunnen veroorzaken in de wereld van “big data”. Hun applicatie laat de gebruiker bepalen in welke vorm een grote hoeveelheid informatie wordt weergegeven, aan de hand van één manueel ingegeven voorbeeld. De overige gegevens transformeren automatisch volgens dezelfde formule.

Proefkonijn: Consultancybedrijf Deloitte geeft advies aan bedrijven in de financiële wereld. Grote hoeveelheden gegevens in het juiste formaat krijgen, is vaak een tijdrovend titanenwerkje. Herleidt Transformy een taak van 2 uren straks tot een klusje van 2 minuten?

Behalve goedkeurende blikken kregen de drie start-ups tijdens deze user-tests heel wat waardevolle feedback mee van hun professionele proefkonijnen. Huiswerk aan de winkel dus…

Benieuwd hoe de Connected Business start-ups de komende weken evolueren? Volg ze op de voet via TelenetKickstart.be!

Problem Solvers | Connected Business | AcademicLabs | Telenet Kickstart

Problem Solvers | Connected Business | Cumul.io | Telenet Kickstart

Problem Solvers | Connected Business | Transformy | Telenet Kickstart

AcademicLabs
Cumul.io
Transformy