Afschaffing VVPR-strips

Woensdag 19 augustus 2015 —

Telenet Group Holding NV ("Telenet" of "de Onderneming") (Euronext Brussel: TNET) maakt volgende informatie bekend:


Ter gelegenheid van de vergadering van de raad van bestuur van Telenet van 10 februari 2015 werden de VVPR-strips met nummer BE0005599700 (de "Strips"), gekoppeld aan de door Telenet uitgegeven aandelen, waardeloos verklaard, en werd besloten om over te gaan tot de afschaffing van deze Strips. Reden hiervoor is dat deze Strips sinds eind 2013 zonder enige waarde of voorwerp zijn geworden, en bijgevolg niet langer verhandelbaar zijn. In uitvoering van bovenvermelde beslissing van de raad van bestuur van Telenet werd op 18 augustus 2015 instructie gegeven aan Euroclear om de nodige handelingen te treffen om de Strips af te boeken en uit de markt te verwijderen.