Bruto dividend van € 1,375 per aandeel voorgesteld door Telenets raad van bestuur aan de Algemene Vergadering in april 2022

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Voorwetenschap.

Mechelen, 10 februari 2022 –Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: TNET) maakt bekend dat haar raad van bestuur heeft beslist om aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering in april 2022 voor te stellen om de betaling goed te keuren van een bruto dividend van € 1,375 per aandeel (in totaal € 149,4 miljoen1). Het voorgestelde dividend zal uitbetaald worden uit beschikbare geldmiddelen en kasequivalenten en is een aanvulling op het tussentijds bruto dividend van € 1,375 per aandeel dat in december 2021 is betaald. Samen maken zij de bruto dividenddrempel van € 2,75 per aandeel uit. Aldus is het een integraal onderdeel van het aandeelhoudersvergoedingsbeleid van de Vennootschap, zoals toegelicht tijdens de Capital Markets Day in december 2018 en verstrakt in oktober 2020[A1] . Indien de goedkeuring wordt verkregen, wordt het dividend ​ uitbetaald op 4 mei 2022, terwijl de Telenet-aandelen vanaf 2 mei 2022 ex-dividend op Euronext Brussel zullen worden verhandeld. Tegelijk gaat de Vennootschap verder met de uitvoering van haar Aandeleninkoopprogramma 2021, dat voor ongeveer 76 % voltooid is.

De raad van bestuur blijft zich engageren voor de uitvoering van het aandeelhouders-vergoedingsbeleid van de Vennootschap. Zonder wezenlijke overnames en/of beduidende wijzingen van onze activiteiten of van de regulatoire omgeving, willen wij met een aantrekkelijk en houdbaar niveau van de uitkeringen aan aandeelhouders de netto totale schuld tegenover geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis (‘netto totale schuldgraad’) in de buurt van het middelpunt van 4.0x houden. Dit omvat een vaste drempel voor het dividend van € 2,75 (bruto) per aandeel. Het restant van onze aangepaste vrije kasstroom komt nog steeds in aanmerking voor waardeverhogende overnames, buitengewone dividenden, incrementele aandeleninkoop, schuldafbouw of een combinatie daarvan.

Betalingsgegevens dividend2

  • Bruto dividend per aandeel van € 1,375 (netto € 0,9625 per aandeel): Het bruto dividend per aandeel werd vastgesteld op € 1,375 en vertegenwoordigt in totaal € 149,4 miljoen (op basis van het aantal uitstaande dividendgerechtigde aandelen op 4 februari 2022).
  • Ex-dividenddatum 2 mei 2022: Vanaf de opening van Euronext Brussel op 2 mei 2022 noteren de Telenet-aandelen ex-dividend.
  • Registratiedatum 3 mei 2022
  • Betalingsdatum 4 mei 2022: De effectieve uitbetaling van het dividend aan zowel de aandeelhouders op naam als de aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen, volgt op 4 mei 2022. Op de betaling van het dividend is 30% roerende voorheffing verschuldigd conform de Belgische wetgeving. Het bedrag van het ontvangen netto dividend per aandeel van € 0,9625 kan echter variëren in het geval van buitenlandse aandeelhouders, afhankelijk van het bestaan van dubbelbelastingverdragen tussen België en een aantal andere landen. Om van de verlaagde roerende voorheffing te genieten, moeten aandeelhouders uiterlijk 10 kalenderdagen na de effectieve betaaldatum een fiscaal attest overmaken aan ING België, dat namens de Vennootschap als betaalagent optreedt.
Persbericht TNET-dividend-proposal-NL.pdf - 586 KB

 

1Op basis van 108.659.465 uitstaande dividendgerechtigde aandelen op 4 februari 2022

2Afhankelijk van goedkeuring door haar aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering van 27 april 2022

 

 

 

Financieel
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen