Coditel/SFR maakt zijn intentie bekend om over te gaan tot collectief ontslag

Coditel/SFR maakt zijn intentie bekend om over te gaan tot collectief ontslag

De bijgevoegde informatie betreftgereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 9 oktober 2018 – Coditel Brabant bvba (dat onder het merk SFR werkt, hierna “Coditel”) heeft vanochtend zijn vakbondsvertegenwoordiging en personeel op de hoogte gebracht van zijn intentie om over te gaan tot het collectieve ontslag van het merendeel van zijn personeel in België. De beslissing zou een veertigtal werknemers treffen. Zoals de wet voorschrijft, wordt nu de informatie- en raadplegingsfase met de vakbonden opgestart.

Na de overname door Telenet in juni 2017 is Coditel onafhankelijk blijven werken, met SFR als merk.

Later koos men uit de verschillende mogelijkheden de optie om de klanten van SFR in België een geleidelijke overstap naar de producten van Telenet voor te stellen. Het merk SFR mag immers als gevolg van een akkoord met Altice op het ogenblik van de overname, slechts gedurende een beperkte periode worden gebruikt. Dit impliceert een snelle inkrimping van de commerciële activiteiten van Coditel (verkoop en klantendienst) en van de aanverwante activiteiten (financiën, IT, …) en op termijn de stopzetting van deze activiteiten eind maart 2019. Het behoud van het voltallige personeel van Coditel is bijgevolg niet langer economisch verantwoord.

De directie heeft dan ook helaas geen keuze en moet haar intentie bekendmaken om over te gaan tot een collectief ontslag dat 40 van de 49 medewerkers van Coditel in België zou raken. Slechts enkele specifieke functies die rechtstreeks verband houden met de netwerkinfrastructuur en de werking van de resterende entiteit zullen behouden blijven.

Het personeel en de vertegenwoordigers van de werknemers werden vandaag geïnformeerd, zodat de informatie- en raadplegingsfase met de vakbonden kan beginnen.

Als de intentie van de directie na de raadplegingsprocedure wordt bevestigd, zullen de getroffen werknemers voor andere functies binnen de groep Telenet kunnen solliciteren en zal Coditel al het mogelijke doen om de betrokken personen optimaal te begeleiden.

“De beslissing om een collectief ontslag te overwegen, valt ons zwaar en wij zullen in de volgende weken zo goed mogelijk met de werknemers en hun vertegenwoordigers samenwerken. Wij zullen alles in het werk stellen om een optimale begeleiding van de betrokken medewerkers te verzekeren.” Patrick Vincent, CEO van Coditel.
Nieuws
Over Telenet Group NV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 57,9% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

De newsroom van BASE vind je via press.base.be

Telenet Group NV
Neerveldstraat 107
1200 Brussel