De aandeelhouders van Telenet keurden het voorgestelde tussentijds dividend en de gedeeltelijke vernietiging van eigen aandelen goed

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 4 december 2019 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussels: TNET) maakt bekend dat de Bijzondere Algemene Vergadering het voorgestelde bruto tussentijds dividend van € 0,57 per aandeel (netto € 0,40 per aandeel), voor een totaalbedrag van € 62,8 miljoen, heeft goedgekeurd. De Buitengewone Aandeelhoudersvergadering keurde ook de vernietiging van 1.178.498 eigen aandelen goed met onmiddellijke ingang.

Zoals aangegeven in het persbericht van 31 oktober 2019 zal het tussentijdse dividend worden uitbetaald op 9 december 2019, terwijl de Telenet-aandelen vanaf de opening van de Brusselse beurs op 5 december 2019 ex-dividend zullen worden verhandeld. De registratiedatum werd bevestigd op 6 december 2019.

De effectieve uitbetaling van het tussentijds dividend aan zowel de geregistreerde aandeelhouders als de aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen volgt op 9 december 2019. Op de betaling van het tussentijds dividend is 30% roerende voorheffing verschuldigd conform de Belgische wetgeving. Het bedrag van het ontvangen netto tussentijds dividend per aandeel van € 0,40 kan echter variëren in het geval van buitenlandse aandeelhouders, afhankelijk van het bestaan van dubbelbelastingverdragen tussen België en een aantal andere landen. Om van de verlaagde roerende voorheffing te genieten, moeten aandeelhouders uiterlijk 10 kalenderdagen na de effectieve betaaldatum een fiscaal attest overmaken aan ING België, dat namens de Vennootschap als betaalagent optreedt.

De Buitengewone Aandeelhoudersvergadering keurde ook de voorgestelde vernietiging van 1.178.498 eigen aandelen goed, die de Vennootschap onder het Aandeleninkoopprogramma 2018bis heeft verworven. De gedeeltelijke vernietiging van aandelen volgt op de eerdere vernietiging van 1.881.040 eigen aandelen in april van dit jaar en is in lijn met de in het verleden aangekondigde intentie om alle onder het voornoemde programma verworven eigen aandelen boven 3,7 miljoen aandelen te vernietigen en het restant te gebruiken om aan de verplichtingen van de aandelenoptieplannen voor de werknemers van de Vennootschap te voldoen. Het totale aantal uitstaande aandelen zal hierdoor dalen van 115.835.283 naar 114.656.785, waarvan de Vennootschap 5.691.640 eigen aandelen hield op 4 december 2019.

Meer informatie – Meer informatie over Telenet en zijn producten vindt u op de website www.telenet.be. Nadere informatie over de operationele en financiële gegevens in dit document kan worden gedownload in het deel van de website van de Vennootschap, dat bedoeld is voor beleggers. Het geconsolideerde jaarverslag van 2018 en de niet-geauditeerde geconsolideerde tussentijdse financiële staten en presentaties in verband met de financiële resultaten over de negen maanden afgesloten op 30 september 2019 zijn beschikbaar in het deel van de website van de Vennootschap, dat bedoeld is voor beleggers (http://investors.telenet.be).

 Dit document werd vrijgegeven op 4 december 2019 om 18:00 uur CET

Persbericht TNET_Special Shareholders Meeting 2019_vFINAL (NL).pdf - 207 KB

 

 

Financieel
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 58,9% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen