De raad van bestuur van Telenet kondigt een bruto slotdividend van € 143,2 miljoen, het equivalent van € 1,30 per aandeel, aan en een bijkomend aandeleninkoop­programma van maximum € 55,0 miljoen, of tot 1,1 miljoen uitstaande aandelen

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Voorwetenschap.

Brussel, 12 februari 2020 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: TNET) maakt bekend dat haar raad van bestuur een bruto slotdividend van € 143,2 miljoen, het equivalent van € 1,30 per aandeel, zal voorstellen aan haar aandeelhouders op de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering in april 2020 [1]. Als dit slotdividend wordt goedgekeurd, zal het begin mei 2020 worden uitbetaald. Met inbegrip van het bruto tussentijds dividend van € 62,8 miljoen (€ 0,57 per aandeel), dat in december 2019 werd uitbetaald, bedraagt het totale bruto dividend over het boekjaar 2019 € 206,0 miljoen, of € 1,87 per aandeel. Daarnaast heeft de raad van bestuur een bijkomend aandeleninkoopprogramma goedgekeurd ten belope van maximum € 55,0 miljoen, of tot 1,1 miljoen aandelen, met ingang per eind februari 2020. Derhalve blijft Telenet voldoen aan het uitgezette beleid van aantrekkelijke aandeelhoudersvergoedingen, zoals aangekondigd in december 2018 tijdens de Capital Markets Day.

Tijdens de Capital Markets Day in december 2018 schetste Telenet haar strategisch plan voor de drie jaren tot 2021 en zette Telenet haar beleid voor de kapitaalallocatie en de aandeelhoudersvergoeding uiteen. Zonder wezenlijke overnames en/of beduidende wijzigingen van de activiteiten of van de regulatoire omgeving, wenst de Vennootschap de totale schuldgraad in de buurt van 4,0x te houden, in het midden van de vork van 3,5x tot 4,5x. Op 31 december 2019 bedroeg de netto totale schuldgraad 4,0x ondanks (i) de inkoop van eigen aandelen voor € 101,0 miljoen in de eerste helft van 2019 in het kader van het Aandeleninkoopprogramma 2018bis van € 300,0 miljoen en (ii) de uitkering in december 2019 van een eerste tussentijds dividend van € 62,8 miljoen (bruto € 0,57 per aandeel).

Als onderdeel van haar beleid voor de kapitaalallocatie wil de Vennootschap 50% tot 70% van de aangepaste vrije kasstroom van vorig jaar in de vorm van tussentijdse en slotdividenden aan de aandeelhouders uitkeren. Binnen de grenzen van het voornoemde kader voor de netto totale schuldgraad en bij ontstentenis van de bovenstaande factoren, kan het restant van de aangepaste vrije kasstroom in aanmerking komen voor de incrementele inkoop van aandelen, buitengewone dividenden, een verlaging van de schuldgraad, aangroeiende overnamen of een combinatie daarvan.

In het licht van het in december 2019 uitgekeerde tussentijds dividend en de sterke aangepaste vrije kasstroom die Telenet in 2019 genereerde, zal de raad van bestuur tijdens de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering op 29 april 2020 de aandeelhouders een bruto slotdividend van € 143,2 miljoen (€ 1,30 per aandeel) voorstellen. Als dit slotdividend wordt goedgekeurd, zal het begin mei 2020 worden uitbetaald. Het voorgestelde bruto slotdividend is gebaseerd op 110.143.643 dividendgerechtigde aandelen op de datum van deze publicatie, met uitsluiting van 4.513.142 niet dividendgerechtigde eigen aandelen. Het bruto slotdividend per aandeel zal eind maart 2020 worden meegedeeld in het oproepingsbericht voor de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering en zal gebaseerd zijn op het aantal op dat ogenblik uitstaande dividendgerechtigde aandelen. Momenteel zou de som van het tussentijds en het slotdividend (bruto) € 1,87 per aandeel bedragen, het equivalent van een totaal van € 206,0 miljoen.

Als aanvulling op het totale over het boekjaar 2019 uitgekeerde dividend heeft de raad van bestuur ook een nieuw aandeleninkoopprogramma voor maximaal € 55,0 miljoen goedgekeurd (het ‘Aandeleninkoopprogramma 2020’) dat eind februari 2020 zal ingaan. In het kader van dit programma mag Telenet tot 31 oktober 2020 voor maximaal € 55,0 miljoen maximaal 1,1 miljoen eigen gewone aandelen inkopen. De inkopen van eigen aandelen zullen plaatsvinden volgens de voorwaarden die werden goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap op 24 april 2019. Het programma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met industry best practices en de toepasselijke regelgeving omtrent inkoop van eigen aandelen. Daartoe zal een onafhankelijke financiële tussenpersoon aandelen inkopen op basis van een discretionair mandaat. De exacte tijdstippen van inkoop van aandelen onder dit programma zullen afhankelijk zijn van een aantal factoren, waaronder de marktvoorwaarden. Tijdens de looptijd van het inkoopprogramma zal de Vennootschap op geregelde tijdstippen persberichten publiceren met de geboekte vooruitgang (indien er inkopen zijn geweest), zoals bij wet vereist. Deze informatie zal ook beschikbaar worden gesteld op de investor relations pagina’s van onze website (investors.telenet.be) onder de sectie Aandeelhouders. De ingekochte aandelen onder dit programma zullen worden gebruikt om de toekomstige verplichtingen uit de aandelenoptieplannen van de Vennootschap te dekken of zullen geschrapt worden indien het aantal ingekochte aandelen deze verplichtingen zou overstijgen. Telenet zal haar huidige en toekomstige verplichtingen in het kader van deze plannen doorlopend monitoren om een toereikend niveau van eigen aandelen aan te houden en het surplus vervolgens te schrappen, zoals dat in april en december 2019 is gebeurd.

Persbericht Final dividend 2019 and Share Repurchase Program 2020 _vFINAL (NL).pdf - 220 KB

 

[1] Op basis van 110.143.643 dividendgerechtigde aandelen op 12 februari 2020, met uitsluiting van 4.513.142 niet-dividendgerechtigde eigen aandelen

Financieel
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 58,9% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen