De raad van bestuur van Telenet kondigt een tussentijds bruto dividend van € 1,375 per aandeel aan en een aandeleninkoopprogramma van maximum € 45,0 miljoen, of tot 1,1 miljoen uitstaande aandelen

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Voorwetenschap.

Mechelen, 28 oktober 2021 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: TNET) maakt bekend dat haar raad van bestuur heeft beslist om aan de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering in december 2021 voor te stellen om de betaling goed te keuren van een tussentijds bruto dividend1 van € 1,375 per aandeel (in totaal € 150,4 miljoen2). Indien de goedkeuring wordt verkregen, zal het tussentijdse dividend worden uitbetaald op 8 december 2021, terwijl de Telenet-aandelen vanaf 6 december 2021 ex-dividend op Euronext Brussel zullen worden verhandeld. Telenet’s raad van bestuur ondersteunt ten volle de strategie van de Vennootschap en blijft zich volledig inzetten om duurzame aandeelhouderswaarde te genereren op lange termijn. In overeenstemming met Telenet’s aandeelhoudersvergoedingsbeleid en schuldkader heeft de raad van bestuur een aandeleninkoopprogramma goedgekeurd van maximum € 45,0 miljoen, wat overeenstemt met maximum 1,1 miljoen uitstaande aandelen. Het engagement om eigen aandelen in te kopen benadrukt het vertrouwen van de raad van bestuur in Telenets groeiprofiel en de aantrekkelijke intrinsieke waardering van de Vennootschap. Gelet op de aankondigingen van vandaag en de mogelijke overnameopportuniteiten in de toekomst bevestigt de raad van bestuur haar voornemen om de dividenddrempel van € 2,75 per aandeel (bruto) verder te zetten, zoals aangetoond door het voorstel van de raad van bestuur om een tussentijds bruto dividend van € 1,375 per aandeel te betalen begin december 2021.

Deze aankondiging is consistent met het aangepaste aandeelhoudersvergoedingsbeleid van de Vennootschap zoals vorig jaar in oktober toegelicht, met inbegrip van een vaste bruto dividenddrempel van € 2,75 per aandeel (€ 300,8 miljoen in totaal2) met daarbij een streefdoel naar een netto totale schuldgraad van 4,0x (met uitzondering van fusies en overnames en/of beduidende wijzigingen in Telenet’s activiteiten of regelgevende omgeving). Het restant van Telenet’s aangepaste vrije kasstroom kan nog steeds aangewend worden voor waardetoevoegende overnames, buitengewone dividenden, incrementele inkoop van eigen aandelen, schuldafbouw of een combinatie daarvan.

Het is de intentie het voornoemde tussentijdse dividend aan te vullen met een bruto dividend van € 1,375 per aandeel volgend jaar, afhankelijk van de goedkeuring door de raad van bestuur en de Algemene Aandeelhoudersvergadering in april 2022 en ervan uitgaande dat er geen beduidende wijzigingen in onze activiteiten of regelgevend kader en hefboomratio plaatsvinden. Indien en wanneer dit dividend wordt goedgekeurd, zal het begin mei volgend jaar worden uitbetaald.

Persbericht TNET_intermediate dividend and share repurchase program 2021_vFINAL (NL).pdf - 799 KB

1De uitkeerbare bedragen voor het tussentijdse dividend in december 2021 werden bepaald op basis van de jaarrekening 2020 overeenkomstig de Belgische wetgeving

2Op basis van 109.377.020 uitstaande dividendgerechtigde aandelen op datum van dit persbericht

 

Financieel
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen