De raad van bestuur van Telenet stelt een bruto tussentijds dividend van € 63,2 miljoen, het equivalent van € 0,57 per aandeel, voor aan de Bijzondere Algemene Vergadering

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 31 oktober 2019 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussels: TNET) maakt bekend dat haar raad van bestuur een bruto tussentijds dividend van € 63,2 miljoen, het equivalent van € 0,57 per aandeel [1], zal voorstellen aan haar aandeelhouders op de Bijzondere Algemene Vergadering van 4 december 2019. Deze bekendmaking is in lijn met het tijdens de Capital Markets Day van december 2018 uiteengezette beleid voor de aandeelhoudersvergoedingen en zal worden gevolgd door de uitkering van een slotdividend in mei 2020 [2]. Het tussentijdse dividend zal worden uitbetaald uit beschikbare geldmiddelen en kasequivalenten ten bedrage van € 82,4 miljoen op 30 september 2019.

Zonder wezenlijke overnames en/of beduidende wijzigingen van de activiteiten van Telenet of van de regulatoire omgeving, wenst Telenet de netto totale schuldgraad in de buurt van 4,0x te houden, het midden van de vooropgestelde vork van 3,5x tot 4,5x. Op 30 september 2019 bereikte de netto totale schuldgraad van Telenet 4,0x, een verdere daling tegenover de 4,3x op 30 juni 2019. Op pro forma basis, in de veronderstelling dat het voornoemde tussentijdse dividend al in KW3 2019 zou zijn uitbetaald, zou de netto totale schuldgraad van Telenet 4,1x bedragen.

Als onderdeel van Telenets kader voor kapitaalallocatie wil Telenet 50% tot 70% van de aangepaste vrije kasstroom van vorig jaar in de vorm van tussentijdse en slotdividenden aan de aandeelhouders uitkeren. Binnen de grenzen van het voornoemde kader voor de netto totale schuldgraad en bij ontstentenis van de bovenstaande factoren, kan het restant van de aangepaste vrije kasstroom van Telenet in aanmerking komen voor de incrementele inkoop van eigen aandelen, buitengewone dividenden, een verlaging van de schuldgraad, waarde-toevoegende overnames of een combinatie daarvan.

Telenet zal op 4 december 2019 een Bijzondere Algemene Vergadering samenroepen en de aandeelhouders verzoeken de uitbetaling van het tussentijdse dividend goed te keuren. Indien de goedkeuring wordt verkregen, zal het tussentijdse dividend worden uitbetaald op 9 december 2019, terwijl de Telenet-aandelen vanaf de opening van de Brusselse beurs op 5 december 2019 ex-dividend zullen worden verhandeld.

Betalingsgegevens [3]

  • Bruto tussentijds dividend per aandeel van € 0,57 (netto € 0,40 per aandeel): Het bruto tussentijds dividend per aandeel werd vastgesteld op € 0,57 op basis van het aantal uitstaande dividendgerechtigde aandelen op 31 oktober 20191 en vertegenwoordigt in totaal € 63,2 miljoen.
  • Ex-dividenddatum 5 december 2019: Vanaf de opening van de Brusselse beurs op 5 december 2019 noteren de Telenet-aandelen ex-dividend.
  • Registratiedatum 6 december 2019
  • Betalingsdatum 9 december 2019: De effectieve uitbetaling van het tussentijds dividend aan zowel de geregistreerde aandeelhouders als de aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen volgt op 9 december 2019. Op de betaling van het tussentijds dividend is 30% roerende voorheffing verschuldigd conform de Belgische wetgeving. Het bedrag van het ontvangen netto tussentijds dividend per aandeel van          € 0,40 kan echter variëren in het geval van buitenlandse aandeelhouders, afhankelijk van het bestaan van dubbelbelastingverdragen tussen België en een aantal andere landen. Om van de verlaagde roerende voorheffing te genieten, moeten aandeelhouders uiterlijk 10 kalenderdagen na de effectieve betaaldatum een fiscaal attest overmaken aan ING België, dat namens de Vennootschap als betaalagent optreedt.
Persbericht TNET_intermediate dividend 2019_vFINAL (NL).pdf - 225 KB

 

[1] Op basis van 110.061.363 dividendgerechtigde aandelen op 31 oktober 2019, met uitsluiting van 5.773.920 niet-dividendgerechtigde eigen aandelen

[2] Afhankelijk van goedkeuring door de raad van bestuur en goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering van april 2020

[3] Afhankelijk van goedkeuring door haar aandeelhouders tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van 4 december 2019

 

Financieel
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 58,9% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen