Skip to Content
Duurzaamheid is een werkwoord, met drie gulden regels

Duurzaamheid is een werkwoord, met drie gulden regels

De jaarlijkse publicatie van ons duurzaamheidsverslag is niet alleen een goed moment om de balans op te maken van de resultaten op sociaal, economisch en ecologisch vlak, maar ook om stil te staan bij de manier waarop we die elk jaar opnieuw bereiken. Bij Telenet streven we naar duurzame groei, met een goed evenwicht tussen operationele uitmuntendheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Duurzaam ondernemen is geen sinecure: beantwoorden onze doelstellingen nog wel aan de verwachtingen van onze stakeholders? Hebben de duurzaamheidsprogramma’s wel de maatschappelijke impact die we op het oog hadden? Het is voortdurend wikken en wegen, evalueren en bijsturen. Kortom, duurzaamheid is een werkwoord. Maar gelukkig zijn er ook een aantal gulden regels, echte sterkhouders voor een succesvol beleid in maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO):

 1/Veranker duurzaamheid binnen de eigen organisatie

Duurzaamheidsinitiatieven die niet aansluiten bij de strategie van het bedrijf hebben weinig kans op slagen. Daarom zet je maar beter in op projecten die vertrekken vanuit een eigen bedrijfsnood of die voortbouwen op strategische initiatieven binnen het bedrijf.

Zo investeert Telenet sinds 2014 fors in zijn vaste en mobiele netwerken. De uitbouw van een toekomstbestendige netwerkinfrastructuur beantwoordt aan een concrete nood, maar heeft ook een belangrijke ecologische dimensie. Door het hoge elektriciteitsverbruik hebben netwerken en datacenters een negatieve impact op het milieu. Bij de modernisering van de netwerkinfrastructuur wordt daarom geïnvesteerd in innovatieve toepassingen en concrete maatregelen die de energie-efficiëntie verhogen. We bouwen dus niet alleen een performanter netwerk, maar ook een netwerk dat minder elektriciteit verbruikt. Een strategisch bedrijfsproject met een investering op langere termijn kan dus ook een belangrijk verschil in duurzaamheid maken.

Met duurzaamheidsinitiatieven die stevig verankerd zijn in businessprojecten verhoog je bovendien de betrokkenheid van de medewerkers: zij krijgen het gevoel actief bij te dragen tot een hoger - maatschappelijk - doel, wat ook hun motivatie versterkt.

2/Deel je ervaring en expertise 

Inzetten op een maatschappelijke uitdaging waarmee je zelf niet vertrouwd bent, vraagt een grote investering in tijd, kennis en middelen en leidt vaak niet tot het gewenste resultaat. Daarom zet je beter in op MVO-projecten die een concreet antwoord bieden op maatschappelijke uitdagingen waarmee je als bedrijf zelf geconfronteerd wordt. Je eigen ervaring, inzichten en expertise laten je toe om een efficiënte oplossing uit te werken, wat de slaagkansen van het project ook aanzienlijk verhoogt.

Zo is Telenet – net als heel wat andere technologiebedrijven - voortdurend op zoek naar nieuw talent, met een bijzondere focus op medewerkers met STEM-vaardigheden. Maar talent is bijzonder schaars op de Belgische arbeidsmarkt. Daarom zetten we actief in op eigen initiatieven als het ‘Young Graduate Programma’ dat pas afgestudeerde masterstudenten de kans geeft een eerste werkervaring op te doen.

Maar we ondersteunen ook externe rekruterings- en vormingsinitiatieven die zich richten op jongeren uit sociaal kwetsbare omgevingen zoals BeCode, dat een gratis professionele opleiding tot web developer aanbiedt. Als stichtend lid van BeCode delen we onze expertise en ervaring zodat de opleiding beter kan afgestemd worden op de noden van de arbeidsmark, begeleiden we BeCode-alumni en bieden we hen stageplaatsen aan binnen Telenet.

3/Ga voor structurele samenwerkingen

Duurzaam ondernemen doe je niet alleen. Maatschappelijke uitdagingen zijn vaak complex en vragen om een collectieve aanpak met de bedrijfswereld, de overheid en het middenveld. Door structureel samen te werken, bouw je oplossingen met een tastbare impact op de lange termijn.

Een mooi voorbeeld is onze structurele samenwerking met de sociale onderneming Vlotter. Samen recycleren we elk jaar 220.000 decoders en modems waardoor we tot 330 ton afval per jaar kunnen vermijden. Deze samenwerking heeft een belangrijke ecologische impact, maar ook een sterke sociale dimensie dankzij de tewerkstelling van zestig mensen met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt.   

De impuls tot samenwerking kan ook gegeven worden door de overheid of door een stakeholdergroep die zich rond een specifieke maatschappelijke uitdaging verenigt. Het ‘Talent2Connect’-platform van het Belgische duurzaamheidsnetwerk ‘The Shift’ brengt verschillende spelers – waaronder Telenet - samen om sociaal-kwetsbare jongeren beter te integreren op de Belgische arbeidsmarkt. De verschillende partijen delen ervaringen, kennis en expertise en bouwen samen oplossingen die de tewerkstelling van jongeren bevordert.       

Meer weten over onze investeringen in duurzaamheid en de resultaten die we in 2017 behaalden? Neem dan zeker het Telenet Duurzaamheidsrapport 2017 door.   

Talks blog
door Ineke Rampart Corporate Affairs Director
Over Telenet Group NV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - 's werelds grootste internationale tv- en breedbandbedrijf, investeert, innoveert en versterkt mensen in meer dan 10 landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie - bezit een rechtstreeks belang van 57,3% in Telenet Group Holding SA / NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

De newsroom van BASE vind je via press.base.be

Telenet Group NV
Neerveldstraat 107
1200 Brussel