Helft Belgische start-ups in media en entertainment groeit niet snel genoeg

Helft Belgische start-ups in media en entertainment groeit niet snel genoeg

Conservatief investeringslandschap, kloof met corporates en gebrek aan ambitie bij startups remmen groei

Brussel, Dinsdag 19 december 2017 - Hoewel een steeds groter aantal Belgische start-ups hoge ogen gooit in binnen- en buitenland, blijkt uit een studie van Telenet en Startups.be dat de helft van de start-ups in media en entertainment niet snel genoeg groeit. De reden? Grote bedragen ophalen blijft moeilijk, en de kloof tussen startups en corporates is te groot. Ook de ‘onder-de-kerktoren’-mentaliteit bij heel wat startups is een hinderpaal.

België doet het niet slecht wat betreft het aantal startende bedrijven. In 2016 schoten liefst 89.777 nieuwe ondernemers uit de startblokken. Het aantal tech start-ups dat grote bedragen ophaalt en succesvol stappen zet in het buitenland, zit ook al enkele jaren in de lift, denk maar aan Showpad, Collibra, NGdata of Playpass. In vergelijking met vijf jaar geleden, telt ons land opvallend meer groeibedrijven.

Maar hoewel ons ecosysteem sterker is geworden, blijft duurzame groei een grote uitdaging voor een aanzienlijk deel van onze start-ups. Reden? Een gebrek aan ambitie bij de bedrijven zelf, maar ook te behoudsgezinde investeerders en de kloof die er gaapt tussen startups enerzijds, en corporates en overheden anderzijds.

Naar 100 procent groei per jaar

Uit een nieuw onderzoek van Telenet en Startups.be bij 74 startups in de telecom, media- en entertainment sector, blijkt dat een op de vier start-ups (24%) in de media- en entertainmentsector minder dan 10% per jaar groeit. 18% groeit slechts met 10 tot 20%, terwijl een start-up om goed te zijn met 100% of meer zou moeten groeien. Die groei zien we wél bij een kleine 30% van de bedrijven.

Bijna de helft van de bevraagde start-ups (46%) draait bovendien een jaarlijkse omzet van minder dan 100.000 euro, wat nogmaals aangeeft dat onze start-ups alles behalve snel groeien. Slechts 5% van de bevraagde bedrijven laat een omzet van meer dan een miljoen euro optekenen.

De meeste start-ups in ons land werken met teams van maximaal vijf mensen (63%). Een kleine helft (46%) geeft aan in het komende jaar één tot drie extra werknemers te willen aantrekken. Bij 26% gaat het om drie tot vijf extra werknemers. Hoewel ruim 60% van de start-ups naar het buitenland kijkt of al een activiteit buiten de landsgrenzen heeft, zegt 37% geen internationale inkomstenbron te hebben.

“Voor een Belgische start-up is een internationale doorbraak essentieel om te kunnen groeien en overleven. De gefragmenteerde Belgische markt is te klein en heel wat van onze start-ups hebben onvoldoende terugkerende inkomsten. Bovendien ondervinden onze bedrijven problemen bij het aantrekken van de juiste profielen. Het blijkt niet alleen moeilijk om ontwikkelaars te vinden, ook talent in sales en marketing is schaars. En hoewel er heel wat geld beschikbaar is in de markt, blijft het moeilijk om grotere bedragen op te halen.”  Frederik Tibau, Content Director Startups.be

Kloof met investeerders en corporates

Volgens onze start-ups heerst er ook een grote kloof tussen start-ups en grote bedrijven, de zgn. corporates. Ze spreken een andere taal en hebben daarom moeite om elkaar te vinden. Dat blijkt uit diepte-interviews met negen jonge starters en de rondetafel met besluitvormers en experts uit de start-upcommunity die Telenet en Startups.be achteraf organiseerden.

Start-ups vinden dat Belgische investeerders te conservatief zijn, dat ze te veel op zeker willen spelen en daardoor geen risico’s durven te nemen. Voor een grotere kapitaalronde moeten ze steevast naar het buitenland kijken. Volgens de grote bedrijven zijn onze start-ups dan weer weinig ambitieus, heerst er een ‘onder-de-kerktoren’-attitude, begrijpen ze de noden van corporates onvoldoende, en weten ze niet goed hoe ze hun idee of product moeten verkopen. Ook bij Telenet, dat elk jaar budget vrijmaakt om start-ups te steunen, merken ze dat.

“We zien dikwijls dat we nog niet op dezelfde lijn zitten. Bij het pitchen zijn start-ups vaak niet goed voorbereid of spelen ze niet in op de noden van ons bedrijf. Maar we merken net zo goed frustraties bij hen omdat grote bedrijven nu eenmaal trager beslissen, bijvoorbeeld in investeringsdossiers. Dat is dan weer een werkpunt voor ons. Om meer dezelfde taal te spreken, willen we met Telenet Kickstart inzetten op een nauwere samenwerking met start-ups. We willen hen nog meer betrekken in het innovatietraject van ons bedrijf en hen in ons nieuwe innovatiecentrum de kans bieden om samen met ons hun producten en services te testen.” Erik Vervloet, Vice president New Business & Start-up Acceleration Telenet

Bekend in buitenland

Door start-ups beter te omkaderen en door te focussen op groei en internationalisering, willen Telenet en Startups.be hun groeikansen helpen te vergroten. De Belgische start-ups moeten ook meer in de kijker geplaatst worden, want in het buitenland kennen ze onze bedrijven vaak nog niet goed genoeg, klinkt het bij zowel jonge ondernemers als bij specialisten.

“We hebben al stappen in de goede richting gezet. Onze startup community is op enkele jaren tijd flink gegroeid en er zijn wat bedrijven die het goed doen, ook op internationaal niveau. Maar het is tijd om maatregelen te nemen om ook die andere kleinere bedrijven, die wat achterblijven, internationaal vooruit te helpen. Portugal, Nederland en Finland slagen er wel in om via verschillende initiatieven hun start-ups en het ecosysteem beter internationaal te profileren. Waarom zouden wij dit in België niet kunnen?” Frederik Tibau, Content Director Startups.be

Een overzicht van de resultaten van het onderzoek door Telenet en Startups.be kan je hieronder vinden.

Startups.be is de one-stop-shop voor Belgische ondernemers in de technologiesector. We ondersteunen start-ups in het nastreven van hun ambities, we staan hen bij om wereldwijde zakenpartners te vinden en we zijn dé onafhankelijke referentie op de Belgische markt voor start-ups.

Telenet Kickstart geeft Belgische start-ups een boost. Dankzij vergaande samenwerkingen met toonaangevende incubatoren en acceleratoren kunnen we pas gestarte (digitale) entrepreneurs mentoren en coachen. Zo helpen we hen om van hun vernieuwend idee een bedrijf te maken dat klaar is voor de markt en dat kan groeien. Met Telenet Kickstart organiseren we ook internationale start-uptrips en netwerkevenementen.

Over Telenet Group NV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 57,3% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

De newsroom van BASE vind je via press.base.be

Telenet Group NV
Neerveldstraat 107
1200 Brussel