Heropening van de aanvaardingsperiode voor het vrijwillig en onvoorwaardelijk bod in contanten van Liberty Global op Telenet start op 24 augustus 2023

Heropening van de aanvaardingsperiode voor het vrijwillig en onvoorwaardelijk bod in contanten van Liberty Global op Telenet start op 24 augustus 2023

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Mechelen, 24 augustus 2023 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' of de 'Vennootschap') (Euronext Brussel: TNET) kondigt de verplichte heropening aan van het vrijwillige en inmiddels onvoorwaardelijke openbaar overnamebod (het 'Bod') dat werd uitgebracht door Liberty Global plc ('Liberty Global'), via haar 100% dochtervennootschap Liberty Global Belgium Holding B.V. ('Liberty Global Belgium Holding'), voor de 6,57% Telenet-aandelen die zij nog niet bezit of die niet in handen zijn van Telenet.

Zoals voorheen aangekondigd in het persbericht van 19 juli 2023, zal Liberty Global op 24 augustus 2023 overgaan tot de verplichte heropening van haar Bod aan een prijs van € 21,00 per aandeel (na aftrek van € 1,00 bruto dividend goedgekeurd door de qewone algemene vergadering van Telenet op 26 april 2023, zoals betaald op 5 mei 2023).

De bijkomende aanvaardingsperiode start op 24 augustus 2023 om 9.00 uur CET en eindigt op 13 september 2023 om 16.00 uur CET. Liberty Global is van plan om de resultaten van de bijkomende aanvaardingsperiode ten laatste op 20 september 2023 bekend te maken. De biedprijs wordt betaalbaar gesteld ten laatste op 27 september 2023.

Na betaling van de biedprijs voor de initiële aanvaardingsperiode op 26 juli 2023, hield Liberty Global Belgium Holding (rekening houdend met de 3.500.526 eigen aandelen die Telenet op dat ogenblik aanhield) 93,56%1 van de aandelen in Telenet. Op 1 en 4 augustus 2023 werden in totaal 138.156 eigen aandelen overgedragen door Telenet aan de begunstigden van het Restricted Share Plan 2021 en het Restricted Share Plan 2022 overeenkomstig de verwerving van aandelen voorheen uitgegeven onder die aandelenplannen overeenkomstig hun voorwaarden. Liberty Global Belgium Holding (rekening houdend met de 3.362.370 eigen aandelen aangehouden door Telenet) houdt op heden aldus 93,43% van de aandelen in Telenet aan. De overgedragen eigen aandelen maken het voorwerp uit van het Bod.

Sinds de betaling van de biedprijs voor de initiële aanvaardingsprijs is de free float van de Telenet aandelen beperkt tot 6,57%2. De heropening biedt investeerders die de initiële aanvaardingsperiode gemist hebben of zij die bijkomende liquiditeit zoeken de mogelijkheid om alsnog het Bod te aanvaarden.

Indien, volgend op het Bod, Liberty Global Belgium Holding, samen met Telenet ten minste 95% van de aandelen van Telenet bezit en, door aanvaarding van het Bod, ten minste 90% van de aandelen die het voorwerp uitmaken van het Bod heeft verworven (i.e. resulterend in een belang van 96,23%), zal het Bod gevolgd worden door een vereenvoudigd uitkoopbod aan dezelfde financiële voorwaarden als het Bod.

Ter herinnering, het prospectus (met inbegrip van het waarderingsverslag van Lazard BV/SRL, dat door de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap werd aangesteld als onafhankelijke expert, overeenkomstig artikel 23 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen), de memorie van antwoord en het aanvaardingsformulier zijn beschikbaar op de volgende website: shareholder-offer.be

In overeenstemming met zijn verplichtingen onder Belgisch recht, heeft de Raad van Bestuur, met de ondersteuning door zijn financiële en juridische adviseurs, het Bod bestudeerd en de voorwaarden ervan beoordeeld. De onafhankelijke bestuurders hebben Lazard BV/SRL aangesteld als onafhankelijke expert overeenkomstig artikel 23 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. De Raad van Bestuur van Telenet steunt unaniem het Bod en beveelt het aan. De Raad van Bestuur heeft zijn formele beoordeling uiteengezet in de memorie van antwoord die bij het prospectus is gevoegd, zoals hierboven vermeld.

 

1 Ten gevolge van een feitelijke fout van een derde partij in de centralisatie van de aanvaardingen, vermeldden de persberichten van Telenet en Liberty Global van 19 juli 2023 verkeerdelijk dat 101.018.038 gehouden werden door Liberty Global Belgium Holding ten gevolge van de Telenet aandelen die werden ingebracht in het Bod tijdens de initiële aanvaardingsperiode in plaats van de daadwerkelijke 101.387.378 aandelen gehouden door Liberty Global Belgium Holding ten gevolge van de Telenet aandelen die werden ingebracht in het Bod tijdens de initiële aanvaardingsperiode. Liberty Global Belgium Holding hield aldus (rekening houdend met de 3.500.526 eigen aandelen die Telenet op dat ogenblik aanhield) 93,56% van de aandelen van Telenet aan en niet 93,23% zoals vermeld in de persberichten van 19 juli 2023.

2 Dit aantal houdt rekening met de 138.156 overgedragen eigen aandelen.

Dit document werd vrijgegeven op 24 augustus 2023, om 08:00 CET

Volledig persbericht.pdf 1 MB
Stefan Coenjaerts Director Corporate Communications, Telenet

 

 

Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen