Jaarresultaten 2021

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Voorwetenschap.

 • Alle cijfers van onze richtlijn FY 2021 en vooruitzichten op middellange termijn voor de periode 2018-2021 werden bereikt, met sterke operationele en financiële resultaten in 2021.
 • Blijvende uitvoering van ons beleid voor de aandeelhoudersvergoeding en het schuldgraadkader; de raad stelt de algemene aandeelhoudersvergadering van april 2022 een bruto slotdividend van € 1,375 per aandeel voor en ons Aandeleninkoopprogramma 2021 is voor ongeveer 76 % voltooid.
 • Nadat we in 2021 de negatieve omzettrend hebben gekeerd, verwachten we in 2022 een organische groei van de opbrengsten en Adjusted EBITDA van ongeveer 1 %, terwijl wij blijven investeren in groei om een stabiele aangepaste vrije kasstroom tegenover vorig jaar te bereiken, op dezelfde basis.(a)

Mechelen, 10 februari 2022 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor het jaar afgesloten op 31 december 2021 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • Wij zetten de constructieve besprekingen met Fluvius over het Vlaamse datanetwerk van de toekomst verder en blijven overtuigd van ons vermogen om in het voorjaar bindende wettelijke overeenkomsten te sluiten, zoals reeds vermeld. Daarnaast is onze strategische beoordeling van onze activiteit mobiele torens goed gevorderd, met inbegrip van een voorbereidende evaluatie van de markt die wij tegen eind KW1 verwachten te voltooien.
 • Weer een sterke operationele prestatie in KW4 2021, met een versnelde instroom van nieuwe netto FMC-klanten dankzij onze 'ONE(up)'-bundels (+36.500), een forse groei van het aantal netto nieuwe abonnees op ons aanbod van breedbandinternet, premium tv en postpaid mobile, met respectievelijk 6.100, 2.300 en 13.400 nieuwe abonnees.
 • De vaste maandelijkse ARPU per klantrelatie bereikte € 59,1 in FY 2021, een stijging met 1 % jaar-op-jaar dankzij een hoger aandeel higher-tier en multiple-play breedbandklanten in onze algemene klantenmix en het voordeel van bepaalde prijsaanpassingen, gedeeltelijk geneutraliseerd door de toewijzing van een grotere verhouding van de opbrengsten van onze recent gelanceerde 'ONE(Up)' FMC-bundels aan de mobiele telefonie vergeleken met onze oudere bundels.
 • € 2.595,8 miljoen opbrengsten in FY 2021, gedreven door hogere opbrengsten uit abonnementen. Met een groei van 1 % jaar-op-jaar op zowel gerapporteerde als rebased(1) basis zijn wij erin geslaagd de negatieve trend van ons opbrengstenprofiel te keren, in lijn met onze richtlijn voor FY 2021. Vrijwel stabiele opbrengsten in KW4 2021 tegenover KW4 van vorig jaar op zowel gerapporteerde als rebased basis met € 666,9 miljoen, gedreven door de reeds vermelde factoren.
 • € 393,6 miljoen nettowinst in FY 2021 (KW4 2021: € 91,9 miljoen), +16 % jaar-op-jaar, als weerspiegeling van beduidend lagere netto financiële kosten en een 1%-stijging van onze bedrijfswinst, gedeeltelijk ongedaan gemaakt door hogere winstbelastingen en een bijzondere waardevermindering van € 12,2 miljoen in KW4 op onze deelneming in de Luxemburgse kabeloperator Eltrona.
 • € 1.367,5 miljoen Adjusted EBITDA(2) in FY 2021, -1 % jaar-op-jaar, met inbegrip van wijzigingen in de behandeling onder IFRS van bepaalde contentgerelateerde kosten voor onze premium entertainmentpakketten en de uitzendrechten voor het Belgische voetbal als gevolg van wijzigingen van de onderliggende contracten vanaf KW3 2020. Op rebased basis steeg onze Adjusted EBITDA FY 2021 met bijna 2 % jaar-op-jaar, in lijn met onze richtlijn voor FY 2021. Dit was te danken aan een gezonde organische omzetgroei en stabiele bedrijfskosten in de periode. € 340,4 miljoen Adjusted EBITDA in KW4 2021, +1 % jaar-op-jaar op zowel gerapporteerde als rebased basis, als weerspiegeling van lagere directe en verkoop- en marketingkosten, die de stijgingen in de andere kostenlijnen meer dan compenseerden.
 • € 635,6 miljoen toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(3) in FY 2021 (KW4 2021: € 218,4 miljoen), +6 % tegenover vorig jaar en het equivalent van ongeveer 25 % van de bedrijfsopbrengsten. De opname van (i) bepaalde voetbaluitzendrechten, (ii) de tijdelijke verlenging van onze licenties voor het 2G en 3G mobiele spectrum en (iii) bepaalde leasegerelateerde kapitaaltoevoegingen buiten beschouwing gelaten, bedroegen onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen in FY 2021 € 542,8 miljoen, het equivalent van ongeveer 21 % van de bedrijfsopbrengsten.
 • € 824,7 miljoen Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa (voorheen operationele vrije kasstroom)(4) in 2021 (KW4 2021: € 181,4 miljoen), -2 % jaar-op-jaar, voornamelijk gedreven door licht hogere investeringskosten. Op rebased basis en met uitsluiting van de erkenning van de voetbaluitzendrechten en de licenties voor het mobiele spectrum, evenals de impact van bepaalde leasegerelateerde kapitaaltoevoegingen aan onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen, was onze Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa in FY 2021 jaar-op-jaar stabiel, in lijn met onze duiding voor FY 2021, zodat de samengestelde jaarlijkse groei van onze rebased opbrengsten in de periode 2018-2021 met 6,9 % steeg.
 • Respectievelijk € 1.029,6 miljoen, € 497,6 miljoen en € 474,5 miljoen netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, netto kasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en netto kasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten in FY 2021. Aangepaste vrije kasstroom(5) zoals verwacht, € 1,2 miljoen boven het middelpunt van onze vork van € 420,0 tot € 440,0 miljoen en 4 % hoger jaar-op-jaar op dezelfde basis, dankzij lagere betaalde belastingen en lagere geldelijke rentelasten, gedeeltelijk ongedaan gemaakt door een daling van ons leverancierskredietprogramma. € 103,3 miljoen aangepaste vrije kasstroom in KW4 2021, zoals gerapporteerd onder de herziene definitie (zoals besproken onder 2. Financiële hoogtepunten) als gevolg van een daling van ons leverancierskredietprogramma vanwege het seizoengebonden karakter van de onderliggende betalingen.
 • In 2022 verwachten wij een organische groei van de opbrengsten en de Adjusted EBITDA(a) met ongeveer 1 % jaar-op-jaar, aangezien een aanhoudende kostenbeheersing de hogere personeels- en netwerkexploitatiekosten zal compenseren. In 2022 zullen wij blijven investeren in groei. Met inbegrip van de investeringen in 5G en geavanceerde glasvezel, zoals uiteengezet in het gedeelte Vooruitzichten, verwachten wij dat de toe te rekenen bedrijfsinvesteringen ongeveer 25 % van de opbrengsten zullen vertegenwoordigen(b). Wij mikken op een stabiele aangepaste vrije kasstroom(a,c) tegenover 2021 en zullen de nadelige impact van hogere investeringen op onze aangepaste vrije kasstroom grotendeels kunnen compenseren, terwijl we onze drempel voor het jaarlijkse dividend meer dan kunnen dekken.
 • In lijn met ons beleid voor de aandeelhoudersvergoeding heeft de raad van bestuur beslist om de algemene aandeelhoudersvergadering van april 2022 de uitkering voor te stellen van een bruto slotdividend van € 1,375 per aandeel. Tegelijkertijd gaan wij verder met de uitvoering van ons Aandeleninkoopprogramma 2021, dat op de datum van deze publicatie voor ongeveer 76 % voltooid was.
Persbericht Earnings Release Q4 2021 DUTCH_VFinal.pdf - 332 KB

(a) Kwantitatieve reconciliaties naar nettowinst (met inbegrip van groeicijfers van de nettowinst) en kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor onze duiding van de Adjusted EBITDA en aangepaste vrije kasstroom kunnen niet zonder onredelijke inspanningen worden verstrekt, aangezien wij geen prognoses maken van (i) bepaalde niet-geldelijke lasten, met inbegrip van afschrijving en waardevermindering, herstructurering en overige operationele posten die deel uitmaken van de nettowinst en (ii) specifieke wijzigingen in het werkkapitaal met een impact op de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten. De posten waarvoor wij geen prognose geven kunnen beduidend van periode tot periode variëren.

(b) Met uitsluiting van de opname van de gekapitaliseerde voetbaluitzendrechten en licenties voor het mobiele spectrum en de impact van bepaalde leasegerelateerde kapitaaltoevoegingen op onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen.

(c) In de veronderstelling dat bepaalde betalingen voor de tijdelijke verlenging van onze huidige licenties voor het 2G en 3G mobiele spectrum in 2022 plaatsvinden maar met uitsluiting van betalingen voor toekomstige licenties voor het spectrum in het kader van de nakende multibandveiling, en in de veronderstelling dat de belasting op onze belastingaangifte 2021 pas begin 2023 zal worden betaald.

 

Financieel
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen