Jo Van Biesbroeck gecoöpteerd als nieuwe onafhankelijke bestuurder Telenet Group Holding NV

Vrijdag 24 juli 2015 —

De raad van bestuur van Telenet Group Holding NV (hierna "Telenet") heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de heer Stéfan Descheemaeker (als vaste vertegenwoordiger van SDS Invest NV) als onafhankelijk bestuurder en als voorzitter van het auditcomité van Telenet. Overeenkomstig artikel 18.4 van de statuten van Telenet hebben de overblijvende bestuurders besloten om met onmiddellijke ingang de heer Jo van Biesbroeck (als vaste vertegenwoordiger van JoVB BVBA), te coöpteren als nieuwe onafhankelijke bestuurder, en te benoemen als voorzitter van het auditcomité van Telenet. De eerstvolgende algemene vergadering van Telenet zal beslissen over de definitieve benoeming van de heer Jo van Biesbroeck.