Kennisgeving belangrijke deelnemingen

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, Vrijdag 18 augustus 2017Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussels: TNET) maakt hierbij bekend op 18 augustus 2017 een kennisgeving te hebben ontvangen vanwege Liberty Global Plc en haar verbonden vennootschap Binan Investments B.V. in overeenstemming met artikel 74, §8 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

Deze kennisgeving betreft een actualisatie van de kennisgeving overgemaakt door Liberty Global Plc en haar verbonden vennootschap Binan Investments B.V. op 19 augustus 2016 waarin zij verklaarden dat Binan Investments B.V. een belang aanhield in Telenet dat 55% van de effecten met stemrecht overschreed. Deze aanmelding van 19 augustus 2016 is op haar beurt een actualisatie van de voorafgaande kennisgevingen die Telenet ontving op 18 september 2007, 28 augustus 2008, 27 augustus 2009, 31 augustus 2010, 29 augustus 2011, 28 augustus 2012, 27 augustus 2013, 22 augustus 2014 en 21 augustus 2015.

De kennisgeving van 18 augustus 2017 meldt geen wijzigingen in het aantal effecten met stemrechten in Telenet aangehouden door Binan Investments B.V. sinds de kennisgeving van 19 augustus 2016. De volledige tekst van deze kennisgeving is ook beschikbaar op onze investeerders website: http://investors.telenet.be