Klaar om op de Belgische markt te winnen en in 2019 en de volgende jaren een aantrekkelijke aandeelhouderswaarde te genereren

Klaar om op de Belgische markt te winnen en in 2019 en de volgende jaren een aantrekkelijke aandeelhouderswaarde te genereren

Bijgaande informatie is gereglementeerde informatie, zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en vormt voorkennis in de betekenis van de Verordening marktmisbruik.

Brussel, 5 december 2018 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: TNET) organiseert vandaag een Capital Markets Day in Londen. Het evenement omvat een reeks presentaties door leden van het Senior Leadership Team van Telenet over de strategische ‘value drivers’ voor de toekomst en de financiële vooruitzichten op middellange termijn, met inbegrip van een update over de voorgestelde kapitaalallocatie en het kader voor de aandeelhoudersvergoeding. Op de website voor beleggers van Telenet vindt u meer details over het gebeuren en een link naar de live webcast.

Telenet is goed op weg om zijn ambitieuze plan voor 2015-2018 waar te maken, met een 6-7% Adjusted EBITDA CAGR [1] op rebased basis in de periode 2015-2018. Deze verbeterde groei vergeleken met het aanvankelijke plan van een 5-7% Adjusted EBITDA CAGR op rebased basis is te danken aan de realisatie van de synergiedoelstellingen, met inbegrip van alle MVNO-gerelateerde besparingen die al eind 2018 bereikt zijn. Telenet is bovendien de kosten strak blijven beheersen, met een aanhoudende focus op de operationele leverage.

In de voorbije drie jaar heeft Telenet in totaal ongeveer €2,0 miljard geïnvesteerd in zijn vaste en mobiele netwerken [2], zijn producten en klanten, om zijn leiderspositie op het vlak van geconvergeerde netwerken op de Belgische markt verder te versterken. Telenet heeft ook een succesvol begin gemaakt met de ontsluiting van het potentieel van zijn businessoplossingen. Tegelijkertijd blijft het een leider in geconvergeerd geconnecteerd entertainment, zodat zijn klanten het uiterste uit hun digitale levensstijl kunnen halen.

INZET VOOR EEN DUURZAME RENDABELE GROEI MET EEN SOLIDE 6,5-8,0% CAGR VAN DE OPERATIONELE VRIJE KASSTROOM [3] IN DE PERIODE 2018-2021

De hoekstenen van de strategie van Telenet voor de volgende drie jaar liggen in het verlengde van het vorige strategische plan. Na de upgrade van ongeveer 95% van de knooppunten van zijn HFC-netwerk en de volledige modernisering van het overgenomen mobiele netwerk zal Telenet weldra klaar zijn om downloadsnelheden van ten minste 1 Gbps aan te bieden, aangevuld met een hoogwaardig mobiel netwerk dat heel België bestrijkt. In een context van aanhoudende groei van zowel het vaste als het mobiele gegevensverkeer is Telenet ervan overtuigd dat het in de volgende drie jaar een lagere kapitaalintensiteit zal kunnen volhouden, terwijl het blijft innoveren in het Belgische telecomlandschap.

In de voorbije periode van drie jaar heeft Telenet de fundamenten van zijn groei op de businessmarkt verder versterkt met de overname van SFR Belux en de lokale ICT-integrator Nextel. Deze overnames zullen de toekomstige groei stimuleren, met een expansie naar aanverwante ICT-diensten met toegevoegde waarde en een antwoord op de toenemende behoefte van de klanten aan one-stop-shop oplossingen.

Op de residentiële markt streeft Telenet naar het maximale gebruik van zijn sterke merken en een tastbare klantbeleving. Telenet heeft een unieke positie in het geconvergeerde geconnecteerde entertainmentlandschap verworven en wil bijkomende waarde creëren voor het volledige klantenbestand. In het kader van het driejarenplan wil Telenet de penetratie van het overgenomen servicegebied van SFR bevorderen en data en de mogelijkheden van digitalisering gebruiken om op een heel gepersonaliseerde manier met de klant in contact te komen.

Tot slot streeft Telenet naar een verdere verbetering van de klantbeleving door de interactie van de klanten met Telenet, die steeds digitaler wordt, te vereenvoudigen. Samen met een radicale vereenvoudiging van Telenets IT-infrastructuur en een vereenvoudiging van het bedrijfsmodel, verwacht Telenet dat deze initiatieven tegen 2021 beduidende kostenbesparingen tot 15% zullen opleveren in IT en in de residentiële klantenactiviteiten. Deze kostenbesparingen zullen gedeeltelijk worden geherinvesteerd in een versnelde groei in 2020 en 2021.

In de voorbije drie jaar heeft Telenet bewezen dat het stabiele, evenwichtige totale bedrijfsopbrengsten kan omzetten in een sterke Adjusted EBITDA-groei en de aangepaste vrije kasstroom. Telenet streeft naar een duurzame rendabele groei in de periode 2018-2021, met als doelstellingen een CAGR van de operationele vrije kasstroom van 6,5 tot 8,0% in de periode 2018-2021 (zonder opname van de uitzendrechten van het voetbal en de licenties voor het mobiele spectrum en zonder de impact van IFRS 16 vanaf 1 januari 2019).

Hoewel Telenet pas medio februari volgend jaar gedetailleerde financiële informatie over 2019 zal verstrekken, samen met de publicatie van de resultaten voor het boekjaar 2018, zullen zowel de totale bedrijfsopbrengsten als de groei van de Adjusted EBITDA [4] in 2019 worden beïnvloed door het verlies van het MVNO-contract met MEDIALAAN en de aanhoudende regulatoire druk. Bovendien is Telenet van plan een gedeelte van de kostensynergie uit de verbeterde processen en digitale initiatieven te herinvesteren in een versnelling van de groei in 2020 en 2021. Tegelijkertijd verwacht het bedrijf  een sterke operationele vrije kasstroom, aangezien Telenet terugkeert naar een duurzaam investeringsniveau, met een investeringsniveau [5] van 20% in 2019 als streefdoel.

HET DRIEJARENPLAN VAN TELENET WORDT ONDERBOUWD DOOR EEN AANTREKKELIJK BELEID VOOR DE AANDEELHOUDERSVERGOEDING

In 2018 heeft Telenet de geplande tijdlijn voor de aandeelhoudersvergoeding consequent gevolgd, met €784,0 miljoen uitkeringen aan de aandeelhouders sinds eind juni 2018. Naast de uitbetaling van een buitengewoon bruto dividend van €600,0 miljoen in oktober 2018 heeft de Vennootschap bijna 4,1 miljoen aandelen ingekocht voor een totaalbedrag van €184,0 miljoen, in het kader van haar Aandeleninkoopprogramma 2018bis van €300,0 miljoen. Bijgevolg bereikte de pro forma netto totale hefboomratio van de Vennootschap eind september 2018 - om de impact van de uitbetaling van het dividend van oktober te weerspiegelen - 4,0x, wat overeenkomt met het middelpunt van het  netto totale hefboomkader.

Zoals in februari 2018 werd meegedeeld, houdt de Raad van Bestuur vast aan een actief balansbeheer, met een netto totale hefboomratio binnen een vork van 3,5x tot 4,5x netto totale schuld op Adjusted EBITDA [4].

Zonder wezenlijke overnames en/of beduidende wijzingen van de activiteiten van Telenet of van de regulatoire omgeving, wil Telenet in de toekomst door een aantrekkelijk en houdbaar niveau van de aandeelhoudersvergoedingen in de buurt van het middelpunt van 4,0x blijven. 

In het kader van de kapitaalallocatie wil Telenet 50 % tot 70% van de aangepaste vrije kasstroom [6] van het vorige jaar in de vorm van (tussentijdse) dividenden aan de aandeelhouders uitkeren. Binnen de grenzen van het voornoemde netto totale hefboomkader en bij afwezigheid van de bovenstaande factoren, kan het restant van de aangepaste vrije kasstroom van Telenet in aanmerking komen voor de incrementele inkoop van aandelen, buitengewone dividenden, een verlaging van de schuldratio, waardetoevoegende overnames of een combinatie daarvan.

De raad van bestuur meent dat het voorgestelde kader voor de netto totale hefboom en de aandeelhoudersvergoeding een optimaal evenwicht schept tussen (i) financiële flexibiliteit voor het nastreven van organische en niet-organische groeikansen, (ii) aantrekkelijke en duurzameaandeelhoudersrendementen zoals al vermeld, en (iii) een flexibele toegang tot de kapitaalmarkten.

In de eerste helft van 2019 zal Telenet eigen aandelen blijven inkopen in het kader van het Aandeleninkoopprogramma 2018bis, waarin €116,0 miljoen capaciteit beschikbaar blijft. In april 2019 zal Telenet tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering de toestemming van de aandeelhouders vragen voor een nieuwe machtiging van vijf jaar voor de inkoop van maximaal 20% van de uitstaande aandelen. Telenet plant in het vierde kwartaal van 2019 een eerste tussentijds dividend uit te betalen, afhankelijk van markt- en financiële condities en bij afwezigheid van wezenlijke overnames en/of  beduidende wijzingen van de activiteiten van Telenet of van de regulatoire omgeving, op voorwaarde dat de hefboomratio op ongeveer 4,0x blijft, het middelpunt van het netto totale hefboomkader.

Persbericht 181205 - Press release CMD_vFINAL (NL).pdf - 248 KB Event details | Investor Relations | Welcome to our Investor Relations Website

[1] CAGR: Compound Annual Growth Rate (samengestelde jaarlijkse groei).

[2] Zonder opname van de uitzendrechten van het voetbal en de licenties voor het mobiele spectrum.

[3] Operationele vrije kasstroom wordt gedefinieerd als Adjusted EBITDA, minus toe te rekenen investeringsuitgaven zoals gerapporteerd in de geconsolideerde financiële staten van de Vennootschap. De toe te rekenen investeringsuitgaven omvatten niet de opname van uitzendrechten voor het voetbal en licenties voor het mobiele spectrum.

[4] Zonder de impact van IFRS 16 vanaf 1 januari 2019.

[5] Verhouding van de toe te rekenen investeringsuitgaven op de bedrijfsopbrengsten, met uitzondering van de uitzendrechten van het voetbal en de licenties voor het mobiele spectrum.

[6] Aangepaste vrije kasstroom wordt gedefinieerd als de netto kasmiddelen afkomstig uit continue bedrijfsactiviteiten plus (i) de geldelijke betalingen aan derden betreffende succesvolle of niet-succesvolle overnames en desinvesteringen en (ii) kosten gefinancierd door een derde partij, minus (i) de verwerving van materiële vaste activa en de verwerving van immateriële vaste activa van de continue activiteiten van de Vennootschap, (ii) kapitaalaflossingen op bedragen gefinancierd door leveranciers en tussenpersonen, (iii) kapitaalaflossingen op financiële leases (uitgezonderd netwerkgerelateerde leases die werden erkend alsgevolg van overnames), (iv) kapitaalaflossingen op toevoegingen aan netwerkgerelateerde leases na overname, en (v) kapitaalaflossingen op licenties voor het mobiele spectrum, elk zoals gerapporteerd in het geconsolideerd kasstroomoverzicht.

Financieel
Over Telenet Group NV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 57,9% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet Group NV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen