Liberty Global zal haar aandeelhouderschap in Telenet verhogen tot 93,23%¹ en haar bod heropenen op 24 augustus 2023

Liberty Global zal haar aandeelhouderschap in Telenet verhogen tot 93,23%¹ en haar bod heropenen op 24 augustus 2023

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Mechelen, 19 juli 2023 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' of de 'Vennootschap') (Euronext Brussel: TNET) neemt kennis van de aankondiging door Liberty Global plc ('Liberty Global') van de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode van het vrijwillige en voorwaardelijke openbaar overnamebod dat werd uitgebracht door haar onrechtstreekse 100% dochtervennootschap Liberty Global Belgium Holding B.V. (de ‘Bieder'), voor alle Telenet-aandelen die zij nog niet bezit of die niet in handen zijn van Telenet (het ‘Bod’).

Tijdens de initiële aanvaardingsperiode, die eindigde op 12 juli 2023, werden 34.676.001 Telenet aandelen ingebracht in het Bod, ten gevolge waarvan de Bieder 101.018.038 aandelen zal bezitten zodra de betaling heeft plaatsgevonden op 26 juli 2023 (de “Betalingsdatum”). Rekening houdend met de 3.500.526 eigen aandelen die Telenet reeds bezit, zal de Bieder rechtstreeks of onrechtstreeks 93,23% van de aandelen van Telenet bezitten.

Betaling van de biedprijs voor de ingebrachte aandelen (€ 21,00 per aandeel, na aftrek van € 1,00 bruto dividend goedgekeurd door de Gewone Algemene Vergadering van Telenet op 26 april 2023, zoals betaald op 5 mei 2023) zal plaatsvinden op 26 juli 2023.

De Bieder verzaakt aan de voorwaarde om, samen met Telenet, minstens 95% van de uitstaande aandelen in Telenet te bezitten. Aangezien de Bieder, samen met Telenet, meer dan 90% van alle Telenet aandelen zal bezitten volgend op de overdracht van zulke aandelen op de Betalingsdatum, zal het Bod verplicht worden heropend om 9u00 CET op donderdag 24 augustus 2023. Deze bijkomende aanvaardingsperiode sluit op woensdag 13 september 2023. Aandeelhouders die het Bod nog niet hebben aanvaard, zijnde een resterende free float van 6,77% na betaling, zullen aldus de mogelijkheid hebben om het Bod te aanvaarden tijdens deze periode welke investeerders die de initiële aanvaardingsperiode gemist hebben of deze die bijkomende liquiditeit zoeken de mogelijkheid geeft om alsnog het Bod te aanvaarden.

De resultaten van de bijkomende aanvaardingsperiode zullen worden aangekondigd op of rond 20 september 2023. Betaling van de biedprijs voor de aandelen die tijdens de bijkomende aanvaardingsperiode worden ingebracht zal plaatsvinden op of rond 27 september 2023.

Indien, volgend op het Bod, Liberty Global Belgium Holding, samen met Telenet ten minste 95% van de aandelen van Telenet bezit en, door aanvaarding van het Bod, ten minste 90% van de aandelen die het voorwerp uitmaken van het Bod heeft verworven, zal het Bod gevolgd worden door een vereenvoudigd uitkoopbod aan dezelfde financiële voorwaarden als het Bod.

Ter herinnering, het prospectus (met inbegrip van het waarderingsverslag van Lazard BV/SRL, dat door de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap werd aangesteld als onafhankelijke expert, overeenkomstig artikel 23 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen), de memorie van antwoord en het aanvaardingsformulier zijn beschikbaar op de volgende website: shareholder-offer.be

In overeenstemming met zijn verplichtingen onder Belgisch recht, heeft de Raad van Bestuur, met de ondersteuning door zijn financiële en juridische adviseurs, het Bod bestudeerd en de voorwaarden ervan beoordeeld. De onafhankelijke bestuurders hebben Lazard BV/SRL aangesteld als onafhankelijke expert overeenkomstig artikel 23 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. De Raad van Bestuur van Telenet steunt unaniem het Bod en beveelt het aan. De Raad van Bestuur heeft zijn formele beoordeling uiteengezet in de memorie van antwoord die bij het prospectus is gevoegd, zoals hierboven vermeld.

1 Dit omvat de 3,12% aandelen gehouden door Telenet als eigen aandelen.

 

Dit document werd vrijgegeven op 19 juli 2023, om 10.35 PM CET

Volledig persbericht.pdf 1 MB
Stefan Coenjaerts Director Corporate Communications, Telenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen