Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, Vrijdag 8 september 2017Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussels: TNET) maakt hierbij, zoals voorgeschreven door artikel 14, eerste lid van de Wet van 2 mei 2007, bekend op 7 september 2017 een transparantiekennisgeving te hebben ontvangen vanwege Norges Bank in overeenstemming met artikel 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007.

Uit deze kennisgeving blijkt dat Norges Bank ingevolge de verwerving van stemgerechtigde aandelen in Telenet op 6 september 2017 thans 3,04% van de stemrechten van Telenet bezit. Norges Bank is aldus boven de drempel van 3% gestegen.

De kennisgeving ontvangen van Norges Bank en gedateerd op 7 september 2017, bevat de volgende informatie: