Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van   14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten  tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 11 oktober 2017 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussels: TNET) maakt hierbij, zoals voorgeschreven door artikel 14, eerste lid, van de Wet van 2 mei 2007, bekend dat het op 10 oktober 2017 een transparantiekennisgeving heeft ontvangen van BNP Paribas Investment Partners SA in overeenstemming met artikel 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007.

Uit deze kennisgeving blijkt dat BNP Paribas Investment Partners SA ingevolge de overdracht van stemgerechtigde aandelen in Telenet op 29 augustus 2013 onder de drempel van 3% is gedaald.

De kennisgeving ontvangen van BNP Paribas Investment Partners SA en gedateerd op 29 september 2017 bevat de volgende informatie: