Openbaarmaking van een transparantie kennisgeving

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 10 januari 2018 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussels: TNET) maakt hierbij, overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de Wet van 2 mei 2007, bekend dat het op 10 januari 2018 een transparantiekennisgeving van 9 januari 2018 heeft ontvangen van Liberty Global Plc, Liberty Global Europe LLC (gefuseerd met UnitedGlobalCom LLC), UnitedGlobalCom LLC, LGI Slovakia Holdings, Inc., LGI International LLC, Liberty Global, Inc. en Lynx Finance 1 LLC (vereffend) overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 mei 2007.