Openbaarmaking van een transparantiekennis­geving

Woensdag 8 augustus 2018 — De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 8 augustus 2018 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussels: TNET) maakt hierbij, overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de Wet van 2 mei 2007, bekend dat het op 7 augustus 2018 een transparantiekennisgeving met als datum 3 augustus 2018 heeft ontvangen van Lucerne Capital Management, L.P., overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007.

In haar kennisgeving met als datum 3 augustus 2018 en ontvangen op 7 augustus 2018 meldt Lucerne Capital Management L.P. dat haar deelneming in Telenet de drempel van 3% overschreed op 3 augustus 2018.