Openbaarmaking volgens de Wet van 2 mei 2007

Vrijdag 21 augustus 2015 —

De bijgevoegde informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de plichten van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Kennisgeving belangrijke deelnemingen

Telenet Group Holding NV ("Telenet" of "de Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt volgende informatie bekend zoals voorgeschreven door artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008:

Op 21 augustus 2015 heeft Telenet een aanmelding ontvangen vanwege Liberty Global Plc en haar verbonden vennootschap Binan Investments B.V. in overeenstemming met artikel 74, §8 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Deze aanmelding betreft een actualisatie van hun aanmelding overgemaakt op 22 augustus 2014 waarin Binan Investments B.V. verklaarde een belang aan te houden in Telenet dat 30% van de effecten met stemrecht overschreed. Deze aanmelding is op haar beurt een actualisatie van de aanmeldingen die Telenet ontving op 18 september 2007, op 28 augustus 2008, op 27 augustus 2009, op 31 augustus 2010, op 29 augustus 2011, op 28 augustus 2012 en op 27 augustus 2013.

In deze aanmelding verklaren Liberty Global Plc en Binan Investments B.V., inter alia, dat gedurende de periode tussen 22 augustus 2014 en 20 augustus 2015 geen effecten met stemrecht van Telenet zijn overgedragen door of aan Binan Investments B.V.

De volledige tekst van deze aanmelding is ook beschikbaar op onze beleggers website http://investors.telenet.be.