Resultaten eerste halfjaar 2023

Resultaten eerste halfjaar 2023

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Voorwetenschap.

Mechelen, 25 juli 2023 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2023 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • Gematigde operationele prestaties in KW2 2023, als gevolg van de gecombineerde impact van (i) de prijsaanpassing van juni 2023, (ii) tijdelijke IT-systeemproblemen vanwege de migratie van klanten naar ons nieuwe IT-platform, (iii) een algemeen intense concurrentieomgeving en (iv) een tijdelijke stopzetting van sommige van onze marketingcampagnes. Als gevolg hiervan daalde het aantal internetklanten en abonnees voor mobiel postpaid met netto respectievelijk 5.000 en 5.400. Onze abonneebasis voor zowel video als vaste telefonie bleef krimpen, voornamelijk als gevolg van macrotrends en veranderende consumenten-voorkeuren.
 • Aanhoudende FMC-groei naar 839.900 FMC-abonnees op 30 juni 2023, een stijging met 6 % jaar-op-jaar en netto 5.500 nieuwe FMC-abonnees in KW2 2023.
 • € 1.406,9 miljoen bedrijfsopbrengsten in H1 2023, een stijging met 9 % en 2 % jaar-op-jaar op respectievelijk gerapporteerde en rebased(1) basis, dankzij hogere opbrengsten uit abonnementen en bedrijfsdiensten. De groei van onze bedrijfsopbrengsten in KW2 2023 daalde licht ten opzichte van KW1 wegens een lagere bijdrage van onze mediafranchise. Onze bedrijfsopbrengsten in KW2 2023 groeiden met respectievelijk 9 % en 1 % op gerapporteerde en rebased basis tot € 704,1 miljoen.
 • In H1 2023 leden we een nettoverlies van € 12,0 miljoen, een sterke terugval vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar, toen onze nettowinst van € 793,4 miljoen gunstig werd beïnvloed door de opbrengst van de verkoop van onze mobiele-infrastructuuractiviteit aan DigitalBridge in juni vorig jaar.
 • € 677,0 miljoen Adjusted EBITDA(2) in H1 2023, een stijging met 1 % jaar-op-jaar en grotendeels stabiel op respectievelijk gerapporteerde en rebased basis. Onze Adjusted EBITDA in H1 en KW2 2023 omvatte een positief effect van € 10,5 miljoen op onze kosten van een eenmalig voordeel uit de afwikkeling van voorzieningen voor bepaalde bedrijfskosten, zoals voorzien in onze prognoses. Dit laatste had ook een gunstige invloed op onze Adjusted EBITDA in KW2 2023, die zowel op gerapporteerde als op rebased basis met 4 % steeg tot € 357,4 miljoen.
 • € 619,1 miljoen Adjusted EBITDAaL(2) in H1 2023, een stijging met 1 % en 3 % jaar-op-jaar op respectievelijk gerapporteerde en rebased basis (KW2 2023: € 337,3 miljoen, +7 % en +9 % op respectievelijk gerapporteerde en rebased basis). Dit weerspiegelde dezelfde factoren die ook onze Adjusted EBITDA in het eerste halfjaar beïnvloedden, naast lagere rentelasten op de Fluvius-lease als gevolg van de Wyre-transactie.
 • € 356,7 miljoen toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(3) in H1 2023 (KW2 2023: € 168,2 miljoen). Met uitsluiting van de opname van bepaalde voetbaluitzendrechten en bepaalde leasegerelateerde kapitaaltoevoegingen, zoals aangegeven in onze prognoses, bedroegen onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen € 342,2 miljoen (KW2 2023: € 166,3 miljoen), of ongeveer 24 % van de bedrijfsopbrengsten (KW2 2023: ongeveer 24% van de bedrijfsopbrengsten). Vergeleken met vorig jaar nam onze kapitaalintensiteit toe, wegens hogere investeringen in 5G en Fiber-to-the-Home.
 • € 334,8 miljoen Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa(4) in H1 2023, -11 % jaar-op-jaar als gevolg van de toegenomen kapitaalintensiteit (KW2 2023: € 191,1 miljoen, een stijging met 2 % jaar-op-jaar).
 • Respectievelijk € 474,5 miljoen, € 297,2 miljoen en € 224,6 miljoen netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, netto kasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en netto kasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten in H1 2023. € 102,5 miljoen aangepaste vrije kasstroom(5) in H1 2023, -39 % jaar-op-jaar als gevolg van (i) 17 % hogere contante bedrijfsinvesteringen wegens onze verhoogde kapitaalintensiteit zoals hierboven vermeld, (ii) een negatieve trend in ons werkkapitaal, (iii) hogere netto rentelasten en derivaten vergeleken met H1 van vorig jaar en (iv) een € 4,2 miljoen lagere bijdrage van ons leveranciersfinancieringsprogramma vergeleken met H1 2022 als gevolg van de fasering in sommige van onze betalingen. In lijn met onze vooruitzichten voor het volledige jaar 2023 verwachten we dat de trend in onze aangepaste vrije kasstroom aanzienlijk zal verbeteren in de tweede helft van het jaar, zodat wij onze doelstelling voor het volledige jaar van ongeveer € 250,0 miljoen herbevestigen.
 • Robuust schuld- en liquiditeitsprofiel, gekenmerkt door (i) geen vervallende schulden tot maart 2028, (ii) een gewogen gemiddelde looptijd van 5,0 jaar, (iii) een volledig afgedekt schuldprofiel met gewogen gemiddelde schuldkosten (inclusief afdekkingen) van ongeveer 3,0 % (zie sectie 2.8), (iv) volledige toegang tot € 645,0 miljoen onbenutte liquiditeit onder onze wentelkredietfaciliteiten, een netto stijging met € 90,0 miljoen tegenover 31 maart 2023, en (v) € 1.017,1 miljoen geldmiddelen en kasequivalenten op 30 juni 2023.
 • Na de initiële aanvaardingsperiode van het vrijwillige en voorwaardelijke overnamebod van Liberty Global op Telenet, zal Liberty Global haar eigendomsbelang in Telenet verhogen tot 93,23 %, inclusief de eigen aandelen van Telenet. Liberty Global zal haar bod heropenen op 24 augustus 2023. Zie sectie 3.3 ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ voor meer details.
Earnings Release Q2 2023 DUTCH.pdf 344 KB
Stefan Coenjaerts Director Corporate Communications, Telenet

 

 

Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen