Resultaten eerste kwartaal 2021

Resultaten eerste kwartaal 2021

 • Aanhoudend sterke operationele prestatie in KW1 2021 met 9.000 netto nieuwe RGU's voor breedbandinternet, 18.700 netto nieuwe FMC-klanten en een stijging van de ARPU met 3 % jaar-op-jaar.
 • Solide financiële prestatie in het kwartaal met een rebased stijging van de opbrengsten uit abonnementen met 1 % en een groei van de Adjusted EBITDA met 4 %, ondanks een daling van de nettowinst met 27%.
 • Goed op weg om onze duiding voor het boekjaar 2021 en onze ambitie voor de samengestelde jaarlijkse groei van de operationele vrije kasstroom op 3 jaar waar te maken.

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Voorwetenschap.

Mechelen, 29 april 2021 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor de drie maanden afgesloten op 31 maart 2021 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").


​BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • Aanhoudende commerciële vaart in KW1 2021 ondanks een competitieve markt, met 18.700 netto nieuwe FMC-klanten voor onze bundels ‘WIGO’, ‘YUGO’ en ‘KLIK’, 9.000 netto nieuwe abonnees op breedbandinternet en 15.300 netto organische ​ abonnees voor postpaid mobiele telefonie.
 • De vaste maandelijkse ARPU per klantrelatie bereikte in KW1 2021 € 59,8, een stijging met 3 % jaar-op-jaar dankzij een hoger aandeel multiple-play en higher-tier breedbandklanten in onze algemene klantenmix en het voordeel van bepaalde prijsaanpassingen.
 • Lancering van onze nieuwe FMC-aanbiedingen op maat, 'ONE' en 'ONEup' in april 2021, die de barrière tussen het gebruik van mobiele en vaste data elimineren en onze vorige bundels 'WIGO' 'n 'YUGO' vervangen.
 • € 645,9 miljoen opbrengsten in KW1 2021, -1 % jaar-op-jaar op zowel gerapporteerde als rebased(1) basis, het gevolg van een daling met 9 % van onze overige opbrengsten tegenover de periode van vorig jaar vanwege beduidend lagere interconnectieopbrengsten na de COVID-19-pandemie. Onze overige opbrengsten buiten beschouwing gelaten, stegen onze rebased opbrengsten bescheiden met iets meer dan 1 % jaar-op-jaar, dankzij een solide groei met 2 % van onze opbrengsten uit kabelabonnementen, gedeeltelijk ongedaan gemaakt door lagere opbrengsten uit het gebruik van mobiele telefonie.
 • € 112,5 miljoen nettowinst in KW1 2021, -27 % jaar-op-jaar, als gevolg van aanzienlijk hogere belastingkosten tegenover dezelfde periode van vorig jaar.
 • € 334,2 miljoen Adjusted EBITDA(2) in KW1 2021, -3 % jaar-op-jaar, met inbegrip van wijzigingen van het IFRS-verwerking voor bepaalde contentgerelateerde kosten voor onze premium entertainmentpakketten en de uitzendrechten voor het Belgische voetbal als gevolg van wijzigingen van de onderliggende contracten vanaf KW3 2020. Op rebased basis steeg onze Adjusted EBITDA in KW1 2021 met bijna 4 % jaar-op-jaar als gevolg van aanzienlijk lagere directe kosten, aangezien onze directe kosten in KW1 2020 de versnelde afschrijving van uitzendrechten wegens de COVID-19-pandemie weerspiegelden.
 • € 143,1 miljoen toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(3) in KW1 2021, -17 % versus KW1 vorig jaar en het equivalent van ongeveer 22 % van de opbrengsten. De opname van bepaalde voetbaluitzendrechten en de tijdelijke verlenging van onze licenties voor het 2G en 3G mobiele spectrum buiten beschouwing gelaten, bedroegen onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen in KW1 2021 € 132,3 miljoen, het equivalent van ongeveer 20 % van de opbrengsten.
 • € 201,9 miljoen operationele vrije kasstroom(4) in KW1 2021, +15 % jaar-op-jaar, voornamelijk vanwege beduidend lagere investeringen in KW1 2021. Op rebased basis en met uitsluiting van de erkenning van voetbaluitzendrechten en de licenties voor het mobiele spectrum en ook de impact van bepaalde kapitaaltoevoegingen in verband met leases op onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen, steeg onze operationele vrije kasstroom in KW1 2021 met iets meer dan 16 % jaar-op-jaar.
 • Respectievelijk € 274,0 miljoen, € 120,1 miljoen en € 35,9 miljoen nettokasstroom uit operationele activiteiten, nettokasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en nettokasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten in KW1 2021. Onze aangepaste vrije kasstroom(5) steeg met 49 % jaar-op-jaar naar € 124,0 miljoen. De sterke groei van onze aangepaste vrije kasstroom was te danken aan € 9,7 miljoen lagere contante rentebetalingen en kosten gelinkt aan derivaten na de herfinancieringen van vorig jaar en omvatte een € 1,7 miljoen positieve bijdrage van ons leverancierskredietprogramma.
 • De prognose voor het volledige jaar 2021 wordt bevestigd, ondanks de verwachting van een andere fasering jaar-op-jaar in KW2 2021 tegenover het vorige kwartaal wegens de impact jaar-op-jaar van COVID-19 op onze (overige) opbrengsten, Adjusted EBITDA en toe te rekenen bedrijfsinvesteringen. Wij verwachten dat onze opbrengsten en Adjusted EBITDA(b) in 2021 weer zullen groeien en mikken op een rebased(a) groei met respectievelijk 1 % en 1-2 %. Wij zullen bovendien een gezonde aangepaste vrije kasstroom(b,d) realiseren van € 420,0 tot € 440,0 miljoen in het volledige jaar 2021, in weerwil van een lichte krimp van de rebased operationele vrije kasstroom(b,c) in 2021 met ongeveer 1 % als gevolg van hogere gerichte investeringen. Daarmee verwachten wij nog altijd een samengestelde jaarlijkse groei van onze operationele vrije kasstroom(b,c) voor 2018-2021 met 6,5 % tot 8,0 % te realiseren, weliswaar onderaan dit bereik.
 • De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van april 2021 heeft de uitkering van een brutodividend van € 1,3750 per aandeel goedgekeurd. Dit dividend zal begin mei worden uitbetaald, als aanvulling op het even grote tussentijdse dividend dat in december 2020 werd uitgekeerd. Wij zullen dan een totaal brutodividend van € 2,75 per aandeel aan onze aandeelhouders hebben uitgekeerd (samen € 300,2 miljoen), in lijn met onze eerder meegedeelde dividenddrempel en een stijging met 47 % vergeleken met vorig jaar.

 

Persbericht Earnings Release Q1 2021 DUTCH_vFINAL.pdf - 302 KB

 

 

 

Financieel
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen