Resultaten voor het eerste halfjaar 2018

 • Betere nettotrend voor het aantal abonnees in KW2 2018 dankzij onze nieuwste marketingcampagnes en tijdelijke promoties, met als resultaat een lager jaarlijks verloop, en een nettogroei van 17,500 ‘WIGO’-abonnees.
 • MVNO-gerelateerde synergieën en een strak kostenbeheer deden onze rebased Adjusted EBITDA stijgen met 7% naar € 645,5 miljoen. Nettowinst van € 108,9 miljoen, een stijging met 42% j-o-j, omwille van een niet-geldelijke winst op derivaten ten opzichte van een verlies vorig jaar.
 • De raad van bestuur stelt een buitengewoon dividend voor van € 600 miljoen (ongeveer € 5,2 per aandeel) na haar beoordeling van betekenisvolle M&A opportuniteiten op korte termijn en de bevestigde daling van de netto totale hefboomratio.

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 1 augustus 2018 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2018 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • De nettotrend voor het aantal abonnees in KW2 2018 op onze diensten voor premiumkabel-tv, breedbandinternet en vaste telefonie verbeterde ten opzichte van het voorgaande kwartaal dankzij onze nieuwste marketingcampagnes en tijdelijke promoties, met als resultaat een lager jaarlijks verloop.
 • Aanhoudende forse nettogroei van het aantal abonnees met een postpaidabonnement in KW2 2018 (+34.600) dankzij het aanhoudend succes van onze geconvergeerde ‘WIGO’-aanbiedingen.
 • Bedrijfsopbrengsten van € 1.250,9 miljoen in H1 2018 (KW2 2018: € 632,5 miljoen), +1% jaar-op-jaar, met inbegrip van bepaalde niet-organische evoluties. Op rebased basis zijn onze bedrijfsopbrengsten licht gekrompen door (i) de aanhoudende concurrentiedruk en nadelige regelgevende factoren, (ii) de lagere verbruiksgerelateerde opbrengsten volgend op het succes van onze forfaitaire bundels en (iii) de afwezigheid van een prijsaanpassing in H1 dit jaar. Deze factoren werden grotendeels tenietgedaan door hogere opbrengsten uit groothandelsdiensten en opbrengsten uit het klein zakelijk segment.
 • Nettowinst van € 108,9 miljoen voor H1 2018 tegenover € 76,6 miljoen in H1 vorig jaar. De nettowinst in H1 2018 werd beïnvloed door de stijging van de Adjusted EBITDA, zoals hieronder besproken, en door een nietgeldelijke winst van € 55,9 miljoen op onze derivaten, die gedeeltelijk werd tenietgedaan door een niet-geldelijk wisselkoersverlies van € 66,7 miljoen op onze in USD luidende schuld en een verlies van € 24,6 miljoen op de vervroegde aflossing van schulden na bepaalde herfinancieringen.
 • Adjusted EBITDA(2) van € 645,5 miljoen voor H1 2018, +9% jaar-op-jaar op gerapporteerde basis en +7% jaarop-jaar op rebased basis. De groei van onze rebased Adjusted EBITDA was voornamelijk te danken aan beduidend lagere MVNO-gerelateerde kosten door de versnelde migratie van onze Full MVNO-klanten en een strak kostenbeheer. Op rebased basis steeg onze Adjusted EBITDA-marge met 370 basispunten jaar-op-jaar naar 51,6%. Adjusted EBITDA van € 337,7 miljoen in KW2 2018, een stijging met 9% jaar-op-jaar op rebased basis.
 • Dit resulteerde in een kwartaalmarge van 53,4%, onze beste marge van de voorbije drie jaar. Toe te rekenen investeringsuitgaven(3) van € 301,7 miljoen voor H1 2018 (KW2 2018: € 145,1 miljoen), een stijging met 8% jaar-op-jaar, in het kader van verdere investeringen in onze vaste en mobiele infrastructuur en de start van ons project voor de modernisering van ons IT-netwerk en goed voor ongeveer 24% van onze opbrengsten.
 • Nettokasstroom uit operationele activiteiten, nettokasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten en nettokasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten ten bedrage van respectievelijk € 519,1 miljoen, € 265,8 miljoen en € 165,9 miljoen in H1 2018. Aangepaste vrije kasstroom (4) van € 257,3 miljoen in H1 2018, beduidend beter dan in H1 van vorig jaar.
 • Vooruitzichten voor het volledige jaar 2018 herbevestigd, aangezien we blijven mikken op een gezonde financiële groei met een stijging van de rebased Adjusted EBITDA(a) met 7-8%, wat een rebased Adjusted EBITDA(a) CAGR van 6-7% moet opleveren voor de periode 2015-2018. Op basis van een stabiele rebased opbrengstgroei verwachten wij dat onze toe te rekenen investeringsuitgaven in 2018 ongeveer 26% van onze opbrengsten zullen vertegenwoordigen, goed voor een sterke aangepaste vrije kasstroom (b) van € 400,0-420,0 miljoen voor 2018.
Financieel
Over Telenet Group NV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 57,9% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

De newsroom van BASE vind je via press.base.be

Telenet Group NV
Neerveldstraat 107
1200 Brussel