Resultaten voor het eerste kwartaal

 • Aanhoudend succes van onze quad-play 'WIGO'-bundels ondanks een intens competitieve markt, met 333.600 abonnees op 31 maart 2018 (+30.000 in KW1 2018), of ongeveer 15% van onze klantenrelaties.
 • Bedrijfsopbrengsten van €618,4 miljoen in KW 1 2018, een lichte daling jaar op jaar op een rebased(1) basis door de aanhoudende competitieve marktcontext en negatieve impact van de regulering.
 • Adjusted EBITDA van €307, 8 miljoen in KW1 2018 ( +5% jaar op jaar op een rebased basis), dankzij strak kostenbeheer en synergiën. Nettowinst van €29,7miljoen tegenover €65,8 miljoen in KW1 2017.

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 26 april 2018 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor de drie maanden afgesloten op 31 maart 2018 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • Bedrijfsopbrengsten van €618,4 miljoen in KW1 2018, een lichte stijging van 1% tegenover KW1 2017 en beïnvloed door niet-organische veranderingen. Op “rebased” basis zijn onze bedrijfsopbrengsten licht gekrompen in de context van een intens competitieve markt, aanhoudend ongunstige trends in de regelgeving en ARPU in ons mobiel segment, en de afwezigheid van prijsaanpassingen in het eerste kwartaal dit jaar, grotendeels gecompenseerd door hogere B2B- en wholesale-opbrengsten.
 • De nettotrend van het aantal abonnees voor kabel-tv, breedbandinternet en vaste telefonie bleef in KW1 2018 een uiterst competitief en zeer promotioneel kwartaal weerspiegelen, wat een impact had op ons klantenverloop op jaarbasis.
 • Forse nettogroei van het aantal abonnees met een postpaidabonnement in KW1 2018 (+28.000) dankzij onze geconvergeerde 'WIGO'-aanbiedingen en een verbeterd momentum in het prepaid segment als gevolg van het vervallen van de effecten van verplichte registratie van prepaidkaarten vorig jaar.
 • Nettowinst van €29,7 miljoen in KW1 2018 versus €65,8 miljoen in KW1 vorig jaar. De nettowinst in KW1 2018 werd beïnvloed door (i) de stijging van de Adjusted EBITDA, zoals hieronder besproken, (ii) een niet-geldelijke wisselkoerswinst van €42,6 miljoen op onze schuld in USD, (iii) een niet-geldelijk verlies van €58,2 miljoen op onze derivaten en (iv) een verlies van €2,0 miljoen op de vervroegde aflossing van schulden na bepaalde herfinancieringen.
 • Adjusted EBITDA(2) van €307,8 miljoen in KW1 2018, +6 % jaar-op-jaar op gerapporteerde basis en +5% jaar-op-jaar op rebased basis. De groei van onze rebased Adjusted EBITDA was voornamelijk te danken aan lagere MVNO-gerelateerde kosten als gevolg van de versnelde overschakeling van onze Full MVNO-klanten en een algemeen strak kostenbeheer, gedeeltelijk tenietgedaan door hogere netwerkexploitatiekosten en hogere verkoop- en marketinguitgaven in het kwartaal. Onze Adjusted EBITDA marge verbeterde met 270 basispunten jaar op jaar op een rebased basis tot 49,8%. Dit was onze beste kwartaalprestatie sinds de overname van BASE in februari 2016.
 • Toe te rekenen investeringsuitgaven(3) van €156,6 miljoen in KW1 2018, een stijging van 25% jaar-op-jaar en goed voor ongeveer 25% van onze bedrijfsopbrengsten. De hogere toe te rekenen investeringsuitgaven weerspiegelden aanhoudende investeringen in onze vaste en mobiele netwerken en de start van ons IT- moderniseringsproject..
 • Nettokasstroom uit operationele activiteiten, nettokasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en nettokasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten ten bedrage van respectievelijk €191,3 miljoen, €100,6 miljoen en €93,7 miljoen in KW1 2018. Aangepaste vrije kasstroom(4) van €83,4 miljoen in KW1 2018, een beduidende verbetering tegenover €15,9 miljoen negatieve aangepaste vrije kasstroom gerealiseerd vorig jaar.
 • Voor 2018 blijven wij mikken op een gezonde financiële groei met een stijging van de rebased Adjusted EBITDA(a) met 7-8% en een rebased Adjusted EBITDA(a) CAGR met 6-7% voor de periode 2015-2018. Met een stabiele groei van onze bedrijfsopbrengsten op een rebased basis verwachten wij dat onze toe te rekenen investeringsuitgaven in 2018 ongeveer 26% van onze bedrijfsopbrengsten zullen vertegenwoordigen, resulterend in een solide aangepaste vrije kasstroom(b) van € 400,0-420,0 miljoen in 2018.
BASE Financieel
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen