Resultaten voor volledige jaar 2015

Woensdag 10 februari 2016 —

6% groei van onze bedrijfsopbrengsten lag hoger dan de Adjusted EBITDA-groei van 5% door hogere
investeringen in dienstverlening aan klanten en hogere integratiekosten voor de BASE-overname;
- Vrije kasstroom van €279,0 miljoen, +17% j-o-j, ondanks fors hogere betaalde winstbelastingen,
omwille van Adjusted EBITDA-groei, lagere geldelijke interestkosten en werkkapitaalverbeteringen;
- Europese Commissie keurde vorige week de BASE-overname goed, die medio februari 2016 afgerond
zal worden en ons zal toelaten om effectiever te concurreren en meer mobiele klanten aan te trekken.

Telenet Group Holding NV ("Telenet" of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor het volledige jaar afgesloten op 31 december 2015 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

  • Het aantal triple-playabonnees steeg met 6% j-o-j tot 1.094.300 op 31 december 2015 en vertegenwoordigde daarmee ongeveer 50% van ons klantenbestand; deze stijging was te danken aan de aanhoudende groei van onze toonaangevende bundels "Whop" en "Whoppa" en aan onze aantrekkelijke promoties;
  • Eind 2015 telden we meer dan 1 miljoen mobiele-telefonieabonnees met een post-paidabonnement; deze stijging met 12% j-o-j vertegenwoordigt een stevige nettogroei van 24.000 abonnees in KW4 2015 ondanks de hevige concurrentie;
  • Bedrijfsopbrengsten(1) stegen met 6% j-o-j tot €1.808,4 miljoen dankzij hogere opbrengsten uit onze geavanceerde vaste diensten en de groeiende bijdrage van onze mobiele en B2B-activiteiten. In KW4 2015 bedroegen de bedrijfsopbrengsten €458,7 miljoen (+5% j-o-j);
  • Adjusted EBITDA(2) steeg met 5% j-o-j tot €943,7 miljoen en weerspiegelt een eenmalig voordeel van €12,5 miljoen in KW1 2014 en €7,6 miljoen in KW2 2015. In KW4 2015 bedroeg de Adjusted EBITDA €219,5 miljoen, een stijging met 3% j-o-j, waarbij hogere kosten voor de geplande integratie van BASE Company meer dan tenietgedaan werden door onze voortdurende focus op operationele uitmuntendheid en lagere subsidies voor smartphones door ons smartphonefinancieringsprogramma en het "Choose Your Device"-programma;
  • Toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(3) bedroegen €383,6 miljoen, wat overeenkomt met ongeveer 21% van de bedrijfsopbrengsten. Als we de uitzendrechten voor de Belgische voetbalcompetitie buiten beschouwing laten, kwamen de toe te rekenen bedrijfsinvesteringen overeen met ongeveer 20% van de bedrijfsopbrengsten, waarbij lagere uitgaven voor settopboxen en installaties bij de klant deels werden tenietgedaan door hogere netwerkgerelateerde investeringen;
  • Vrije kasstroom(4) steeg met 17% j-o-j tot €279,0 miljoen ondanks de aanzienlijk hogere betaalde winstbelastingen. De stijging van de vrije kasstroom was te danken aan de solide groei van de Adjusted EBITDA, de lagere geldelijke interestkosten en de gunstigere ontwikkeling van het werkkapitaal. In KW4 2015 bedroeg de vrije kasstroom €53,8 miljoen, wat meer dan een verdubbeling is ten opzichte van KW4 2014;
  • De overname van BASE Company, voor een bedrag van €1.325,0 miljoen, zal medio februari 2016 afgerond worden. De komende jaren verwachten we uitgaven van ongeveer €240,0 miljoen, met inbegrip van doelbewuste investeringen in het mobiele netwerk van BASE Company en integratiekosten. Deze worden tenietgedaan door verwachte jaarlijkse synergiën van minstens €150,0 miljoen, grotendeels gedreven door de migratie van onze mobiele-telefonieabonnees naar het netwerk van BASE Company. Vooruitzichten over de verwachte financiële prestaties van de gecombineerde groep voor het lopende jaar worden in april gegeven ten tijde van de aankondiging van de eerstekwartaalcijfers;
  • De Raad van Bestuur keurde een aandeleninkoopprogramma van €50,0 miljoen goed, met ingang vanaf 15 februari 2016.