Skip to Content

Resultaten voor volledige jaar 2015

6% groei van onze bedrijfsopbrengsten lag hoger dan de Adjusted EBITDA-groei van 5% door hogere
investeringen in dienstverlening aan klanten en hogere integratiekosten voor de BASE-overname;
- Vrije kasstroom van €279,0 miljoen, +17% j-o-j, ondanks fors hogere betaalde winstbelastingen,
omwille van Adjusted EBITDA-groei, lagere geldelijke interestkosten en werkkapitaalverbeteringen;
- Europese Commissie keurde vorige week de BASE-overname goed, die medio februari 2016 afgerond
zal worden en ons zal toelaten om effectiever te concurreren en meer mobiele klanten aan te trekken.

Telenet Group Holding NV ("Telenet" of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor het volledige jaar afgesloten op 31 december 2015 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

  • Het aantal triple-playabonnees steeg met 6% j-o-j tot 1.094.300 op 31 december 2015 en vertegenwoordigde daarmee ongeveer 50% van ons klantenbestand; deze stijging was te danken aan de aanhoudende groei van onze toonaangevende bundels "Whop" en "Whoppa" en aan onze aantrekkelijke promoties;
  • Eind 2015 telden we meer dan 1 miljoen mobiele-telefonieabonnees met een post-paidabonnement; deze stijging met 12% j-o-j vertegenwoordigt een stevige nettogroei van 24.000 abonnees in KW4 2015 ondanks de hevige concurrentie;
  • Bedrijfsopbrengsten(1) stegen met 6% j-o-j tot €1.808,4 miljoen dankzij hogere opbrengsten uit onze geavanceerde vaste diensten en de groeiende bijdrage van onze mobiele en B2B-activiteiten. In KW4 2015 bedroegen de bedrijfsopbrengsten €458,7 miljoen (+5% j-o-j);
  • Adjusted EBITDA(2) steeg met 5% j-o-j tot €943,7 miljoen en weerspiegelt een eenmalig voordeel van €12,5 miljoen in KW1 2014 en €7,6 miljoen in KW2 2015. In KW4 2015 bedroeg de Adjusted EBITDA €219,5 miljoen, een stijging met 3% j-o-j, waarbij hogere kosten voor de geplande integratie van BASE Company meer dan tenietgedaan werden door onze voortdurende focus op operationele uitmuntendheid en lagere subsidies voor smartphones door ons smartphonefinancieringsprogramma en het "Choose Your Device"-programma;
  • Toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(3) bedroegen €383,6 miljoen, wat overeenkomt met ongeveer 21% van de bedrijfsopbrengsten. Als we de uitzendrechten voor de Belgische voetbalcompetitie buiten beschouwing laten, kwamen de toe te rekenen bedrijfsinvesteringen overeen met ongeveer 20% van de bedrijfsopbrengsten, waarbij lagere uitgaven voor settopboxen en installaties bij de klant deels werden tenietgedaan door hogere netwerkgerelateerde investeringen;
  • Vrije kasstroom(4) steeg met 17% j-o-j tot €279,0 miljoen ondanks de aanzienlijk hogere betaalde winstbelastingen. De stijging van de vrije kasstroom was te danken aan de solide groei van de Adjusted EBITDA, de lagere geldelijke interestkosten en de gunstigere ontwikkeling van het werkkapitaal. In KW4 2015 bedroeg de vrije kasstroom €53,8 miljoen, wat meer dan een verdubbeling is ten opzichte van KW4 2014;
  • De overname van BASE Company, voor een bedrag van €1.325,0 miljoen, zal medio februari 2016 afgerond worden. De komende jaren verwachten we uitgaven van ongeveer €240,0 miljoen, met inbegrip van doelbewuste investeringen in het mobiele netwerk van BASE Company en integratiekosten. Deze worden tenietgedaan door verwachte jaarlijkse synergiën van minstens €150,0 miljoen, grotendeels gedreven door de migratie van onze mobiele-telefonieabonnees naar het netwerk van BASE Company. Vooruitzichten over de verwachte financiële prestaties van de gecombineerde groep voor het lopende jaar worden in april gegeven ten tijde van de aankondiging van de eerstekwartaalcijfers;
  • De Raad van Bestuur keurde een aandeleninkoopprogramma van €50,0 miljoen goed, met ingang vanaf 15 februari 2016.

Over Telenet

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - 's werelds grootste internationale tv- en breedbandbedrijf, investeert, innoveert en versterkt mensen in meer dan 10 landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie - bezit een rechtstreeks belang van 56,36% in Telenet Group Holding SA / NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

De newsroom van BASE vind je via press.base.be

Telenet
Neerveldstraat 105
1200 Brussel