Resultaten voor volledige jaar 2016

  • Robuuste groei van ons aantrekkelijk en innovatief quad-playaanbod 'WIGO' sinds de lancering ervan eind juni 2016, met aan het eind van KW4 2016 al iets meer dan 150.000 abonnees.
  • Vooruitzichten over het volledige jaar 2016 behaald dankzij solide operationele en financiële prestaties van nagenoeg al onze productlijnen.
  • Onze Visie 2020 zal leiden tot winstgevende financiële groei in 2017 en verder, waarbij we mikken op een samengestelde jaarlijkse groei van de Adjusted EBITDA(a) van 57% over de periode 20152018.

– Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor het volledige jaar afgesloten op 31 december 2016 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

n Succesvolle lancering van ons eerste geconvergeerde all-in-one product 'WIGO' eind juni 2016, met iets meer dan 150.000 'WIGO'‑abonnees op 31 december 2016, waardoor de quad-playpenetratie stijgt tot 23% van onze kabelabonnees.

n De integratie van BASE ligt goed op schema met iets meer dan 500 macrosites die zijn geüpgraded naar de nieuwste technologieën en bijna 38.000 MVNO-klanten die naar ons eigen verworven netwerk zijn gemigreerd tegen eind januari 2017, wat ons op schema houdt de €220,0 miljoen aan synergieën tegen 2020 te realiseren.

n Solide nettogroei van het aantal telefonieabonnees met een postpaidabonnement in KW4 2016 (+33.100) tot iets meer dan 2,1 miljoen postpaid-klanten. Ons netto postpaid-resultaat was te danken aan het aanhoudende succes van ons 'WIGO'‑aanbod, deels tenietgedaan door de negatieve groei bij BASE en de intense concurrentie.

n Bedrijfsopbrengsten(2) van €2.429,1 miljoen in 2016, een stijging met 33% j-o-j op gerapporteerde basis. In 2016 kwam de 'rebased' groei van de bedrijfsopbrengsten uit op 3%, met een solide midden-eencijferige groei van de bedrijfsopbrengsten voor onze kabelactiviteit, deels tenietgedaan door de aanhoudende concurrentiedruk en druk vanuit de regelgeving op onze verworven mobiele activiteit. De bedrijfsopbrengsten bedroegen in KW4 2016 €629,2 miljoen, een stijging met 36% j-o-j op gerapporteerde basis en 2% j-o-j op een 'rebased' basis.

n Het nettoresultaat bedroeg €41,6 miljoen in 2016, wat 76% minder is dan de €175,7 miljoen in 2015. Het netto-resultaat voor 2016 werd beïnvloed door (i) de stijging in Adjusted EBITDA, zoals hieronder vermeld, (ii) een verlies van €45,7 miljoen bij de vervroegde aflossing van schulden als gevolg van bepaalde herfinancieringen en (iii) een bijzondere waardevermindering van €31,0 miljoen op een investering in een geassocieerde deelneming.

n De Adjusted EBITDA(3) bedroeg in 2016 €1.117,1 miljoen, een stijging met 18% j-o-j en 3% j-o-j op een 'rebased' basis. In zowel 2016 als 2015 omvatte de Adjusted EBITDA respectievelijk €6,0 miljoen en €7,6 miljoen aan baten in verband met de afhandeling van bepaalde operationele voorwaardelijke verplichtingen. De groei van de Adjusted EBITDA is vooral te danken aan (i) versnelde synergieën uit de overname van BASE, (ii) lagere integratie- en transformatiekosten in KW4 2016 ten opzichte van KW4 2015 en (iii) een algemene beheersing van de overheadkosten. Adjusted EBITDA van €269,3 miljoen in KW4 2016, +23% j-o-j en +4% op een 'rebased' basis.

n Toe te rekenen investeringsuitgaven(4) van €626,8 miljoen in 2016 en weerspiegelden (i) de opname van de uitzendrechten voor de Belgische en Britse voetbalcompetitie, (ii) hogere netwerkinvesteringen in het kader van ons 1 GHz HFC-upgradeproject en de start van de verbetering van ons mobiele netwerk en (iii) de effecten van de BASE-overname . Als we de impact die verband houdt met de voetbaluitzendrechten buiten beschouwing laten, kwamen de toe te rekenen investeringsuitgaven overeen met ongeveer 22% van de bedrijfsopbrengsten.

n De nettokasstroom uit operationele activiteiten, nettokasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en nettokasstroom uit financieringsactiviteiten bedroegen respectievelijk €749,1 miljoen, €1.660,2 miljoen en €733,0 miljoen voor het volledige jaar 2016, wat leidde tot een aangepaste vrije kasstroom(5) van €265,8 miljoen in 2016 (KW4 2016: €99,1 miljoen).

n Ongunstige regelgevende effecten en een structurele druk op ons prepaidsegment zullen in 2017 een impact hebben op de groei van onze bedrijfsopbrengsten. Tegen deze regelgevende achtergrond in zal de 'rebased' groei van onze bedrijfsopbrengsten stabiel blijven in 2017 met een solide midden-ééncijferige 'rebased' groei van onze Adjusted EBITDA(a) in 2017 gedreven door hogere synergiën van de BASE-overname en onze algemene focus op kostenbeheersing. Uitgezonderd de voetbaluitzendrechten zullen de toe te rekenen bedrijfs-investeringen ongeveer 24% van de bedrijfsopbrengsten uitmaken in 2017, beïnvloed door de upgrade van ons mobiel netwerk dat grotendeels medio 2018 zal afgerond zijn. Gezonde aangepaste vrije kasstroom(b) tussen €350,0 en 375,0 miljoen voor 2017.

n De raad van bestuur heeft een aandeleninkoopprogramma van €60,0 miljoen met een looptijd over de komende zes maanden goedgekeurd, dat vandaag al is ingegaan.

Over Telenet Group NV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - 's werelds grootste internationale tv- en breedbandbedrijf, investeert, innoveert en versterkt mensen in meer dan 10 landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie - bezit een rechtstreeks belang van 57,3% in Telenet Group Holding SA / NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

De newsroom van BASE vind je via press.base.be

Telenet Group NV
Neerveldstraat 107
1200 Brussel