Succesvolle herfinanciering van bestaande Termijnleningen met nieuwe EUR 730,0 miljoen en USD 1.6 miljard Termijnleningen

De bijgevoegde informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de plichten van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 25 mei 2018 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: TNET) kondigt de succesvolle herfinanciering aan van bestaande Termijnleningen met nieuwe EUR 730,0 miljoen en USD 1,6 miljard Termijnleningsfaciliteiten. Volgend op eerdere waardetoevoegende herfinancieringen in december vorig jaar en april dit jaar, betekent deze substantieel schuldgraad-neutrale transactie een bijkomende stap in het versterken van Telenet’s kapitaalstructuur. Daarbij wordt een aantrekkelijke interestvoet op lange termijn verzekerd en de looptijd licht verbeterd.

Telenet heeft via Telenet International Finance S.à r.l. een nieuwe EUR 730,0 miljoen Termijnleningsfaciliteit (“Faciliteit AO”) uitgegeven met een onveranderde vervaldag op 15 december 2027 ten opzichte van haar huidige EUR Termijnlening. Faciliteit AO heeft een verminderde marge van 2,50% (ten opzichte van 2,75%) boven EURIBOR (met een minimum van 0%) en werd uitgegeven aan 99,875%.

Telenet heeft via Telenet Financing USD LLC een nieuwe USD 1,6 miljard Termijnleningsfaciliteit (“Facility AN”) uitgegeven met een licht verbeterde looptijd (vervaldag op 15 augustus 2026). Faciliteit AN heeft een verminderde marge van 2,25% (ten opzichte van 2,50%) boven LIBOR (met een minimum van 0%) en werd uitgegeven aan 99,875%.

Telenet beoogt de netto-opbrengsten van deze nieuwe faciliteiten aan te wenden om de volgende kredietfaciliteiten onder haar Senior Credit Facility volledig vervroegd terug te betalen: (i) Faciliteit AM (EUR 730,0 miljoen die in December 2027 vervalt, EURIBOR +2,75%, 0% minimum); en (ii) Faciliteit AL (USD 1,6 miljard die in maart 2026 vervalt, LIBOR +2,50%, 0% minimum).

De afwikkeling van de bovengenoemde uitgiftes en de vervroegde terugbetaling van de bestaande Termijnleningsfaciliteiten zijn gepland om plaats te vinden aan het begin van juni 2018. Na de herfinanciering zal de Vennootschap voor augustus 2026 niet met schuldaflossingen worden geconfronteerd (korte-termijn verplichtingen onder het financieringsprogramma voor leveranciers niet inbegrepen) met nu een gewogen gemiddelde looptijd van 9,2 jaar. Bovendien heeft Telenet ook volledige toegang tot EUR 445,0 miljoen aan niet-opgenomen verbintenissen onder haar wentelkredietfaciliteiten met bepaalde beschikbaarheden tot juni 2023.

Goldman Sachs trad op als Mandated Lead Arranger, Global Coordinator en Underwriter met BNP Paribas, ING, J.P. Morgan, Natwest, Rabobank, RBC Capital Markets, Scotiabank en Société Générale CIB handelend als Mandated Lead Arrangers, Joint Bookrunners en Underwriters.