Succesvolle prijszetting van nieuwe € en USD Senior Secured Notes

met een termijn van 10,25 jaar en plaatsing (“syndication”) van nieuwe € en USD termijnkredieten met een termijn van respectievelijk 10 jaar en 8,25 jaar

Dit persbericht bevat gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 1 december 2017 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussels: TNET) kondigt de succesvolle prijszetting aan van €600,0 miljoen 3,50% en USD 1,0 miljard 5,50% Senior Secured Fixed Rate Notes met vervaldag in 2028 (de “Notes”) alsook de succesvolle plaatsing (“syndication”) van nieuwe €730,0 miljoen en USD 1,3 miljard termijnkredieten met respectievelijk een termijn van 10 jaar en 8,25 jaar. Na eerdere succesvolle herfinancieringen in april en mei van dit jaar is deze transactie, die substantieel hefboomneutraal is, een verdere stap in de versterking van de kapitaalstructuur van Telenet, waarbij aantrekkelijke rentevoeten worden vastgelegd en de mix tussen termijnkredieten en Senior Secured Notes wordt geherbalanceerd.

De Notes zullen worden uitgegeven a pari door Telenet Financing Luxembourg Notes S.à r.l. (de “Emittent”), een financieringsvennootschap opgericht door Telenet International Finance S.à. r.l. (“Telenet International Finance”) om Notes uit te geven op de internationale schuldenmarkten. De Notes zullen vervallen op 1 maart 2028 en zullen een vaste coupon hebben van 3,50% voor de €-gedenomineerde Notes en 5,50% voor de USD-gedenomineerde Notes, verschuldigd op een halfjaarlijkse basis vanaf midden januari 2018. Gelet op de grote vraag van investeerders heeft Telenet de initiële bedragen van €500,0 miljoen en USD 750,0 miljoen onder zowel de €-gedenomineerde Notes als de USD-gedenomineerde Notes significant kunnen verhogen, waardoor zij voor de eerste keer succesvol de USD hoogrentende markt heeft aangeboord.

De Emittent zal de opbrengsten van de Notes doorlenen aan Telenet International Finance als aanvullende faciliteiten (“Facility AJ” en “Facility AK”) onder Telenets bestaande 2017 Amended Senior Credit Facility (de “Senior Credit Facility”). De Notes zullen verbintenissen zijn van de Emittent alleen en zullen niet gewaarborgd zijn door Telenet Group Holding NV, Telenet Group BVBA, Telenet BVBA of enige van hun dochtervennootschappen. De Notes zullen echter onrechtstreeks genieten van de waarborgen en zekerheden toegekend door de entiteiten onder de Senior Credit Facility via de rechten van de Emittent als kredietverstrekker onder Facility AJ en AK.

Telenet kondigt ook de succesvolle plaatsing (“syndication”) aan van een nieuw €730,0 miljoen termijnkrediet (“Facility AM”) en een nieuw USD 1,3 miljard termijnkrediet (“Facility AL”), met vervaldag respectievelijk op 15 december 2027 en 1 maart 2026. De Facility AL heeft een marge van 2,50% boven LIBOR met een minimum (“floor”) van 0% en werd a pari uitgegeven. De Facility AM heeft een marge van 2,75% boven EURIBOR met een minimum (“floor”) van 0% en werd a pari uitgegeven.

Telenet heeft de intentie om de netto-opbrengsten van deze vier nieuwe faciliteiten aan te wenden voor de volledige vervroegde terugbetaling van de volgende kredietlijnen onder haar Senior Credit Facility: (i) Facility AH (€1,33 miljard met vervaldag in maart 2026, EURIBOR +3,00%, 0% “floor”); en (ii) Facility AI (USD 2,3 miljard met vervaldag in juni 2025, LIBOR + 2,75%, 0% “floor”). Met deze transactie is de Vennootschap erin geslaagd de gemiddelde looptijd van haar schulden te verlengen van 8,1 jaar op het einde van september 2017 tot 9,5 jaar post-herfinanciering tegen aantrekkelijke tarieven, met daarnaast ook verhoogde flexibiliteit in haar convenanten voor de toekomst. De Vennootschap zal voor augustus 2024 niet met schuldaflossingen worden geconfronteerd en heeft volledige toegang tot €400,0 miljoen onbenutte kredietlijnen onder haar wentelkredieten (revolving credit facilities) die beschikbaar zijn tot juni 2023.

De afwikkeling van de bovenvermelde uitgiftes en de terugbetaling van de bestaande termijnkredieten AH en AI zullen plaatsvinden in de loop van december 2017.

Voor de €-gedenomineerde Notes traden Credit Suisse (lead), BAML, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Rabobank, RBC en Société Générale CIB op als Joint Bookrunners. Voor de USD-gedenomineerde Notes traden Deutsche Bank (lead), BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Rabobank, RBC, Scotia en Société Générale CIB op als Joint Bookrunners.

Voor de termijnkredieten traden Goldman Sachs (€-gedenomineerd termijnkrediet) en J.P. Morgan (USD-gedenomineerd termijnkrediet) op als Mandated Lead Arrangers, Global Coordinators en Underwriters met Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, Rabobank, RBC Capital Markets, Scotiabank en Société Générale CIB handelend als Mandated Lead Arrangers, Joint Bookrunners en Underwriters.

Op 30 september 2017 bedroeg Telenets netto hefboomratio[1] 3,1x (30 juni 2017: 3,4x). Telenets schuld heeft de rating BB- (S&P en Fitch) en Ba3 (Moody’s) met stabiele vooruitzichten.

   

[1]  Netto hefboomratio wordt berekend op basis van de definitie in de 2017 Amended Senior Credit Facility, waarbij gebruik wordt gemaakt van de totale nettoschuld, met uitsluiting van (i) achtergestelde aandeelhoudersleningen, (ii) gekapitaliseerde elementen van de schuldenlast onder de Clientele and Annuity Fees, (iii) financiële leases die zijn afgesloten op of vóór 1 augustus 2007, en (iv) schuldenlast opgelopen onder de network lease afgesloten met de zuivere intercommunales, gedeeld door de geconsolideerde EBITDA op jaarbasis voor de laatste twee kwartalen.

Aanvullende informatie Aanvullende informatie over Telenet en haar producten is beschikbaar op www.telenet.be. Nadere informatie over de operationele en financiële gegevens in dit document kan worden gedownload in het deel van de website van de Vennootschap dat bedoeld is voor beleggers. Ons Geconsolideerd Jaarverslag 2016 en de niet-geauditeerde verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten en presentaties in verband met de financiële resultaten over de negen maanden afgesloten op 30 september 2017 zijn beschikbaar op het deel van de website van de Vennootschap dat bedoeld is voor beleggers (http://investors.telenet.be).

Dit document is vrijgegeven op 1 december 2017 om 18:15 CET

Over Telenet Group NV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 57,9% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet Group NV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen