Suzanne Schoettger gecoöpteerd als nieuwe bestuurder van Telenet Group Holding NV

Vrijdag 4 december 2015 —

De bijgevoegde informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de plichten van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

- De raad van bestuur van Telenet Group Holding NV (hierna "Telenet") heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag van mevrouw Angela McMullen als bestuurder en als lid van het auditcomité van Telenet. Overeenkomstig artikel 18.4 van de statuten van Telenet hebben de overblijvende bestuurders besloten om met onmiddellijke ingang mevrouw Suzanne Schoettger te coöpteren als nieuwe bestuurder, en te benoemen als lid van het auditcomité van Telenet. De eerstvolgende algemene vergadering van Telenet zal beslissen over de definitieve benoeming van mevrouw Suzanne Schoettger.

Suzanne Schoettger (°1968) is tewerkgesteld bij Liberty Global en haar voorgangers sinds april 1999. Op heden bekleedt mevrouw Schoettger de positie van Chief Audit & Compliance Officer bij Liberty Global. Daarvoor bekleedde zij diverse functies in de financiële verslaggeving, auditing en interne controle binnen de globale voetafdruk van Liberty Global. Alvorens Liberty Global te vervoegen was mevrouw Schoettger tewerkgesteld in de audit praktijk van Arthur Andersen. Mevrouw Schoettger heeft een Master in Professional Accounting behaald bij de University of Texas te Austin en een Bachelor of Arts in Economics bij Hastings College. Daarnaast heeft zij het Harvard Business School's General Management Program voltooid.

Bert De Graeve, voorzitter van de raad van bestuur: "Vooreerst zou ik mijn collega Angela willen bedanken voor haar waardevolle bijdrage aan de raad van bestuur en het auditcomité van Telenet gedurende de voorbije drie en een half jaar. Angela heeft als huidige CFO en Managing Director - Operations van Liberty Global Concent Investments een belangrijke rol gespeeld in de vormgeving en recente investeringen in de premium entertainment en content strategie van Telenet. Tevens ben ik verheugd dat we mevrouw Suzanne Schoettger kunnen coöpteren als nieuwe bestuurder en als lid van het auditcomité van Telenet, gelet op haar uitgebreide expertise op het gebied van financiële rapportering, auditing en interne controle. Als huidige Chief Audit & Compliance Officer binnen Liberty Global, ben ik ervan overtuigd dat zij een belangrijke meerwaarde zal leveren aan de raad van bestuur en het auditcomité van Telenet. Wij kijken ernaar uit om met haar te kunnen samenwerken."