Telenet en Fluvius richten samen een infrastructuuronderneming met volledige kapitaaldekking op om het 'datanetwerk van de toekomst' te realiseren

Telenet en Fluvius richten samen een infrastructuuronderneming met volledige kapitaaldekking op om het 'datanetwerk van de toekomst' te realiseren

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Voorwetenschap.

 

Mechelen, 19 juli 2022 – Zoals vanochtend bekendgemaakt, hebben Telenet BV, een 100%-indirecte dochtervennootschap van Telenet Group Holding NV ('Telenet' of de 'Vennootschap') (Euronext Brussels: TNET), en Fluvius System Operator CV ('Fluvius') een bindende overeenkomst ondertekend voor de geleidelijke evolutie van hun hybride coaxiale glasvezel ('HFC') netwerkinfrastructuur in hun gecombineerd servicegebied naar het 'datanetwerk van de toekomst', met inbegrip van Fiber to the Home ('FTTH') technologie. Beide bedrijven streven ernaar om in hun gecombineerd servicegebied snelheden van 10 Gbps aan te bieden op termijn, waarvoor er een duidelijke roadmap is. Voor meer informatie verwijzen wij naar het aparte gezamenlijke persbericht van vanochtend.

Een NetCo met volledige kapitaaldekking met een netto schuldgraad van 5,0x, resulterend in een verbetering van netwerkeigendom voor Telenet

 

Telenet en Fluvius zullen een nieuwe zelfvoorzienende onafhankelijke infrastructuuronderneming ('NetCo') oprichten met de inbreng van hun bestaande HFC- en glasvezelactiva en de ontwikkeling van toekomstige nieuwe glasvezelinfrastructuur. Fluvius zal bovendien de langlopende erfpacht inbrengen, die ongeveer een derde van het servicegebied in Vlaanderen bestrijkt en die Telenet in staat heeft gesteld om vaste diensten aan te bieden aan eindklanten in het servicegebied van Fluvius. Desgevallend zal deze leaseovereenkomst ophouden te bestaan van zodra deze transactie is afgerond. Bijgevolg zal de pro forma nettoschuld van Telenet met ongeveer € 0,5 miljard dalen, resulterend in een daling van de pro forma netto totale schuldgraad1 met ongeveer 0,4x wanneer de transactie begin 2023 wordt afgerond. Dit zal bovendien leiden tot een verbetering van netwerkeigendom voor Telenet tegenover het huidige huurmodel onder de langlopende lease die in 2046 eindigt.

NetCo zal bij de oprichting een totale netto schuldgraad van bijna 5,0x dragen, het equivalent van ongeveer € 2,4 miljard nettoschuld als resultaat van de intragroepfinancieringsbijdragen van zowel Telenet als Fluvius. Aangezien Telenet NetCo volledig zal consolideren naast haar huidige consumenten-, B2B- en media-activiteiten, blijft de geconsolideerde schuldgraad van Telenet verder ongewijzigd na de afronding van deze transactie.


​Een netwerk met open toegang, met een marktleidende netwerkpenetratie en een goede positionering om bijkomende strategische en/of financiële partners aan te trekken

Telenet zal een participatie van 66,8 % in NetCo bezitten, terwijl Fluvius de resterende 33,2 % aanhoudt. Telenet zal NetCo volledig in haar financiële cijfers consolideren. NetCo moet een partnership tussen meerdere partijen worden en staat dus open voor een bijkomende samenwerking met strategische en/of financiële partners voor de ontwikkeling van dit 'datanetwerk van de toekomst'. Gelet op de hierna uiteengezette sterke fundamenten van NetCo, is NetCo goed gepositioneerd om bijkomende strategische en/of financiële partners aan te trekken.

NetCo wil een netwerk met volledig open toegang uitbaten en zal non-discriminatoire toegang aanbieden met wholesale-toegang voor Telenet en andere telecomoperators. Het verwacht van bij de start een marktleidende netwerkpenetratie van bijna 60%. Dit is te danken aan de 2,0 miljoen bestaande klantrelaties van Telenet en het incrementele verkeer dat reeds door de bestaande wholesale-partners wordt gegeneerd, zodat al vanaf dag 1 opbrengsten en aantrekkelijke kasstromen zullen worden gegenereerd.


​Investeringsplan met volledige kapitaaldekking om tegen 2038 78 % van Vlaanderen met FTTH te bestrijken

Zoals vanochtend eveneens afzonderlijk werd bekendgemaakt, zal NetCo haar huidige HFC-netwerk in het gecombineerde servicegebied van Telenet en Fluvius geleidelijk aan laten evolueren naar de FTTH-technologie. Het is de bedoeling om tegen 2038 78% van Vlaanderen te bestrijken. Dit zal gebeuren door een combinatie van eigen uitrol en/of een potentiële samenwerking met partners, op een zo strategisch efficiënt mogelijke manier. Tegelijkertijd zal NetCo zich richten op het upgraden van het bestaande HFC-netwerk via DOCSIS-technologie in gebieden waar FTTH niet zal worden uitgerold. NetCo heeft een duidelijke roadmap om snelheden van 10 Gbps aan te bieden voor alle klanten in heel het gecombineerde servicegebied via een mix tussen glasvezel en HFC. Zo kan iedereen in Vlaanderen blijven genieten van de snelst mogelijke internetverbinding.

De totale investering voor NetCo over de periode zal naar verwachting oplopen tot maximaal € 2,0 miljard2, waarvan het grootste deel over de eerste acht jaar zal worden aangewend. NetCo zal actief op zoek gaan naar mogelijkheden om haar netwerkuitrolplan en bijbehorende CAPEX verder te optimaliseren door een combinatie van eigen uitrol en/of een mogelijke samenwerking met externe partners. Meer dan 50% van de aansluitbare huizen in NetCo’s servicegebied is zeer economisch om te dekken met FTTH met een geschatte kost per woning van ongeveer € 6502. Dit resulteert in een aantrekkelijk rendement gezien de marktleidende netwerkpenetratie. De investering zal worden gefinancierd uit de robuuste kasstroom van NetCo en aanvullende financieringsfaciliteiten binnen de groep, met inbegrip van de € 745,0 miljoen-opbrengst van de recente verkoop van Telenets zendmastenactiviteit. NetCo zal dus volledig gefinancierd zijn, zonder afhankelijkheid van het verkrijgen van externe financiering. Deze verwachtingen voor de CAPEX gaan ervan uit dat Telenet NetCo gedurende de volledige constructieperiode zal blijven consolideren, terwijl de aantrekkelijke economische vooruitzichten van NetCo Telenet in staat horen te stellen om bijkomende strategische en/of financiële partners te vinden die toekomstige opties in termen van consolidatie mogelijk kunnen maken.

Bovendien blijft Telenet focussen op het verdiepen en verbreden van de relatie met zijn klanten, die steeds belangrijker wordt als een belangrijke verschilfactor in een competitieve en meer mature markt. Netwerkinfrastructuur is en blijft belangrijk, maar hoe Telenet omgaat met klantrelaties zal haar onderscheiden. Daartoe heeft Telenet de voorbije jaren geïnvesteerd in verschillende innovatieve digitale platformen.


​Herziene dividenddrempel van € 1,0 per aandeel (bruto) tijdens de constructieperiode met als streefdoel een ongewijzigde netto totale schuldgraad van 4,0x op geconsolideerde basis

Om tijdens de CAPEX-intensieve constructieperiode een netto totale schuldgraad van ongeveer 4,0x te behouden op geconsolideerde basis, in lijn met het beleid van Telenet, heeft de raad van bestuur beslist om het aandeelhoudersvergoedingsbeleid met onmiddellijke ingang aan te passen. Het streefdoel van een schuldgraad van 4,0x op geconsolideerde basis geeft Telenet bijkomende financiële flexibiliteit voor toekomstige waardeverhogende strategische opportuniteiten.

De raad van bestuur heeft voor de periode 2023-2029 een jaarlijkse dividenddrempel van € 1,0 per aandeel (bruto) bepaald, jaarlijks begin mei uit te keren na goedkeuring door de aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering in april. Zo verzekert de raad van bestuur een evenwichtige benadering tussen regelmatige dividenden en investeringen in toekomstige groei. Na deze constructieperiode, inclusief de uitrol van 5G, zal de CAPEX-intensiteit naar verwachting sterk dalen en terugkeren naar een genormaliseerd historisch niveau. Dit resulteert in een substantiële groei van de aangepaste vrije kasstroom en biedt ruimte voor aanzienlijk hogere aandeelhoudersvergoedingen. De raad van bestuur zal op dat ogenblik het aandeelhoudersvergoedingsbeleid opnieuw beoordelen.

Telenet zal eind september 2022 een Capital Markets Day organiseren voor een meer gedetailleerde bespreking van de vooruitzichten voor NetCo en haar consumenten-, B2B- en media-activiteiten. Later vanochtend, om 7.30 u. CET, zal Telenet een Investor & Analyst call inrichten over de bekendmaking van vandaag. Hieronder vindt u meer details.

Telenet werd geadviseerd door A&O (als juridisch adviseur), Goldman Sachs International (als financieel adviseur), Deloitte (als carve-out, financieel due-diligenceadviseur en fiscaal adviseur) en Arthur D. Little (als commercieel adviseur).

 

 

1Netto totale schuldgraad wordt gedefinieerd als de som van de leningen onder kortlopende en langlopende verplichtingen met aftrek van geldmiddelen en kasequivalenten ('netto totale schuld') zoals opgenomen in het overzicht van de financiële positie van de Vennootschap, gedeeld door de geconsolideerde geannualiseerde Adjusted EBITDA van de twee vorige kwartalen. In haar overzicht van de financiële positie is de in USD luidende schuld van Telenet omgezet naar EUR op basis van de EUR/USD wisselkoers op 30 juni 2022. Aangezien Telenet verscheidende derivaatcontracten heeft afgesloten om zowel de onderliggende variabele rentevoet als de wisselkoersrisico's af te dekken, bedroegen de afgedekte bedragen in EUR-equivalent respectievelijk € 2.041,5 miljoen (USD 2.295,0 miljoen termijnlening AR) en € 882,8 miljoen (USD 1,0 miljard Senior Secured Notes die in 2028 vervallen). Voor de berekening van de netto totale schuldgraad gebruikt Telenet de afgedekte bedragen in EUR-equivalent, gelet op de onderliggende blootstelling aan economisch risico. De netto totale schuldgraad is een niet-GAAP-meting volgens Regulation G van de U.S. Securities and Exchange Commission.

 

2Uitgezonderd aansluitinggerelateerde kapitaalinvesteringen.

 

Persbericht.pdf 1 MB Telenet - Telenet-Fluvius Binding Network Partnership Announcement Call - 19.07.2022.pdf 192 KB telenet 3 KB

 

 

Contactgegevens

Beleggersrelaties:
Rob Goyens - rob.goyens@telenetgroup.be - +32 15 333 054
​Bart Boone - bart.boone@telenetgroup.be - +32 15 333 738

Pers- en media:
Isabelle Geeraerts - isabelle.geeraerts@telenetgroup.be - +32 15 335 544

Legal:
Bart van Sprundel - bart.van.sprundel@telenetgroup.be - +32 15 333 495

 

Investor & Analyst call

Telenet zal om 7.30 u. CET een webcast en conference call voor institutionele beleggers en analisten inrichten.

Meer informatie en links naar de webcast vindt u op: https://investors.telenet.be of klik op de volgende link voor registratie Register | Company Webcast BV (loopup.com).

 

Over Telenet – Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor haar klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel. Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en securityoplossingen. Meer dan 3.000 medewerkers hebben samen één doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken. Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding NV en is genoteerd op Euronext Brussel onder het tickersymbool TNET. Bezoek www.telenet.be voor meer informatie.Liberty Global – één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven – innoveert en versterkt mensen in zes Europese landen om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 58,9 % in Telenet Group Holding NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in haar bezit heeft).

Meer informatie – Meer informatie over Telenet en haar producten vindt u op de website van de Vennootschap http://www.telenet.be. Meer informatie over de operationele en financiële gegevens in dit document kan worden gedownload in de beleggersrubriek van deze website. Het geconsolideerde jaarverslag 2021 van de Vennootschap en haar niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten en presentaties in verband met de financiële resultaten over de drie maanden eindigend op 31 maart 2022 zijn beschikbaar in de beleggersrubriek van de website van de Vennootschap (http://investors.telenet.be).

Dit document werd vrijgegeven op 19 juli 2022 om 7:01 u. CET


 

 

 

 

 

Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen