Telenet herbevestigt engagement voor duurzaamheid met sterke resultaten in de Dow Jones Sustainability Indices en EcoVadis

Telenet herbevestigt engagement voor duurzaamheid met sterke resultaten in de Dow Jones Sustainability Indices en EcoVadis

Maandag 15 November 2021 - Telenet behaalt opnieuw sterke scores voor zijn sociale, economische en milieu-gerelateerde prestaties binnen de S&P Global Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2021 en EcoVadis. Met een totale score van 77/100 blijft Telenet voor het elfde opeenvolgende jaar lid van de S&P Global DJSI, binnen de categorie Wereldwijde Mediasector. Begin November bereikte Telenet met een score van 73 procent voor de eerste maal ook een Platinum notering in EcoVadis.

 

De resultaten van de 2021 Corporate Sustainability Assessment (CSA - beter bekend als de Dow Jones Sustainability Indices Review) werden vrijdagnacht bekend gemaakt door S&P Global. De organisatie beoordeelt de waardecreatie door bedrijven op lange termijn op basis van een gedetailleerde vragenlijst die focust op de economische, sociale en milieu-gerelateerde businesspraktijken die een materiële impact hebben op de financiële resultaten. Zo worden onder meer het corporate governance-beleid, de milieuprestaties, de supply chain standaarden en het werknemersbeleid grondig doorgelicht.

Met een totale score van 77/100 (S&P Global CSA, 12 November 2021) zet Telenet opnieuw een sterk resultaat neer. Het bedrijf noteert daarbij in het hoogste deciel van S&P Global DJSI, categorie Wereldwijde Mediasector. In de 2021 doorlichting behaalt Telenet 76 punten voor zijn sociale resultaten, 84 punten voor zijn milieuresultaten en 75 punten voor de governance en economische prestaties.

Vanaf dit jaar zal S&P Global geen industrieleiders meer bekend maken. De bedrijven die ​ sterk presteren en een leidinggevende positie innemen binnen hun industrie, zullen opgenomen worden in het S&P Global Sustainability Yearbook dat gepubliceerd zal worden in Februari 2022. ​ ​

Begin November 2021 verstevigde Telenet ook zijn EcoVadis positie en bereikte met een totale score van 73 procent voor de eerste maal een Platinum notering. Telenet scoorde daarbij 80 punten voor zijn milieuprestaties en telkens 70 punten voor zijn prestaties in de domeinen ‘Werk & Mensenrechten’, ‘Ethische Bedrijfspraktijken’ en ‘Duurzaam Aankoopbeleid’. ​ ​ ​ ​


​Telenet’s engagement voor duurzaamheid

Bij Telenet vormt duurzaamheid een integraal deel van de bedrijfsmissie en de lange-termijn businessstrategie. Wij streven naar duurzame groei, met een goed evenwicht tussen operationele uitmuntendheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij wij rekening houden met de sociale, economische en ecologische aspecten van onze bedrijfsvoering.

In de lente 2021 hebben wij onze duurzaamheidsvisie en -strategie verder verfijnd en nauwer afgestemd op de bedrijfsprioriteiten van het bedrijf. Deze strategie weerspiegelt onze bedrijfsmissie en onze merkbelofte: technologie voor menselijke vooruitgang verschaffen aan consumenten, bedrijven en de samenleving.

Om dat doel te bereiken hebben wij drie grote focusdomeinen en streefdoelen op lange termijn gedefinieerd:

 

  • Vooruitgang bevorderen door tegen 2030 150.000 mensen en bedrijven te versnellen in het digitale tijdperk;
  • Empowerment stimuleren door intern en extern erkend te worden als inclusieve en purpose-driven organisatie;
  • Milieuverantwoordelijkheid opnemen door een ‘net zero’ doelstelling te definiëren en meer in te zetten op circulaire economie.

Deze duurzaamheidsstrategie wordt ondersteund door een strikter duurzaamheidsbeheer en een blijvende inzet voor bedrijfsethiek en transparantie, en door de bescherming van de privacy en databeveiliging. ​ ​ ​ ​ ​

Het Telenet Duurzaamheidsverslag 2020 biedt een gedetailleerd overzicht van de nieuwe duurzaamheidsstrategie en van de vooruitgang die wij het voorbije jaar gemaakt hebben op het vlak van onze belangrijkste focusdomeinen en initiatieven.

John Porter, CEO Telenet: “We zijn trots dat onze inzet in verantwoord en duurzaam ondernemen beloond wordt met sterke resultaten in de S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2021 en EcoVadis. Het is een erkenning van onze permanente investeringen als bedrijf om een verantwoordelijke telecom & mediaspeler te zijn in de digitale maatschappij. We zullen ons blijven inzetten om duurzaamheid nog sterker te verankeren in onze bedrijfspraktijken en om nog beter te beantwoorden aan de steeds hogere verwachtingen van onze stakeholders”. ​ ​ ​ ​

 

Nieuws
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen