Telenet plant dit jaar 3 coproducties met VRT, SBS en Medialaan

Telenet plant dit jaar 3 coproducties met VRT, SBS en Medialaan

Donderdag 28 januari 2016 — In samenspraak met de grootste Vlaamse omroepen heeft Telenet 3 coproductieprojecten geselecteerd om in 2016 zijn investeringsplicht uit het Mediadecreet te vervullen. Het Mechelse bedrijf plant investeringen in ‘Over Water’ van VRT, ‘Spitsbroers II’ van MEDIALAAN en ‘Callboys’ van SBS. Zo blijft Telenet de Vlaamse TV-sector zuurstof geven. Naast deze samenwerkingen investeert Telenet ook in de sector met zijn eigen STAP-initiatieven.

Elke distributeur moet volgens de investeringsplicht uit het Vlaamse Mediadecreet jaarlijks 1,3 euro per Vlaamse televisieabonnee investeren in lokale audiovisuele producties. De voorbije jaren heeft Telenet een jaarlijkse bijdrage geleverd aan het Vlaams Audiovisueel Fonds. Dit jaar kiest Telenet voor een bijdrage per abonnee in de vorm van coproducties.

In overleg met de grote Vlaamse omroepen heeft Telenet 3 coproductieprojecten geselecteerd en overgemaakt aan de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Het gaat om:

  • Over Water: coproductie Telenet – VRT (één) – Panenka
  • Spitsbroers II: coproductie Telenet – MEDIALAAN (VTM) – deMENSEN
  • Callboys: coproductie Telenet – SBS (VIER) – FBO

De projecten worden nu verder beoordeeld door een adviescommissie. Op uiterlijk 15 april brengt de VRM Telenet op de hoogte van de beslissingen tot erkenning van de coproductieprojecten.

Eens gerealiseerd, zullen deze TV-series lineair en in open net uitgezonden worden.

Jeroen Bronselaer, SVP Residential Marketing: “Via deze coproducties blijven we investeren in het lokale medialandschap. We zijn blij dat we partnerships kunnen aangaan met alle grote Vlaamse omroepen en dat er concrete producties kunnen ondersteund worden eens de VRM de projecten heeft goedgekeurd. Zo geven we zuurstof aan onze audiovisuele sector en staan we samen sterk tegen de buitenlandse televisieconcurrentie van de zogenaamde ‘over the top’ spelers. Het is belangrijk dat de Vlaamse tv-kijker kan blijven genieten van films en fictiereeksen van eigen bodem.”

Ook de betrokken zenders en productiehuizen tonen zich tevreden met deze concrete projecten, en kijken uit naar de goedkeuring door VRM.

Nina Mallants Woordvoerster at Telenet,Telenet