Telenet start een aandeleninkoop­programma voor een bedrag van €300 miljoen

 

De bijgevoegde informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.  De bijgevoegde informatie maakt voorwetenschap uit.

Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussels: TNET) kondigt aan een aandeleninkoopprogramma voor een bedrag van €300 miljoen te zullen starten (het “Aandeleninkoopprogramma 2018bis”) met ingang van vandaag. Dit programma vervangt het Aandeleninkoopprogramma 2018 dat startte op 13 februari 2018 en waaronder 526.637 aandelen werden ingekocht voor een totaal bedrag van €28,9 miljoen. Onder het Aandeleninkoopprogramma 2018bis zal Telenet van tijd tot tijd aandelen kunnen inkopen, ten belope van maximum 7,5 miljoen aandelen, voor een maximaal bedrag van €300 miljoen, tot 28 juni 2019.[1] Telenet zal dit programma financieren met bestaande en toekomstige liquide middelen en beschikbare ongetrokken liquiditeiten onder haar wentelkrediet (revolving credit facilities).

De Vennootschap blijft goed op koers om haar vooruitzichten voor het volledige jaar 2018 te behalen, zoals eerder dit jaar voorgesteld.  Daarenboven bevestigt Telenet ook dat het kader voor haar hefboomratio zal worden gehandhaafd op een verhouding van netto totale schuld tegenover geconsolideerde geannualiseerde EBITDA van 3,5x tot 4,5x (net total leverage). In het licht van een net total leverage eind maart 2018 van 4.0x erkent de raad van bestuur de potentiële verdere schuldafbouw van Telenet over de middellange termijn en Telenet zal bijgevolg tijdens de tweede helft van 2018 communiceren over bijkomende vormen van aandeelhoudersvergoeding.

Telenet zal tijdens Q4 2018 een Capital Markets Day organiseren, met focus op de strategische waardedrijfveren en financiële vooruitzichten voor de Vennootschap op middellange termijn en op de toewijzing van kapitaal in het licht van het streven naar groei en aandeelhoudersrendement.

Het Aandeleninkoopprogramma 2018bis zal worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden die de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap op 30 april 2014 heeft goedgekeurd.  De ingekochte aandelen zullen in eerste instantie dienen om Telenet toe te laten haar verplichtingen na te komen ten opzichte van haar werknemers onder haar aandelenoptieplannen, waarbij het saldo boven 3,7 miljoen ingekochte aandelen zal worden vernietigd. Het programma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met industry best practices en de toepasselijke regelgeving omtrent inkoop van eigen aandelen. Daartoe zal een onafhankelijke financiële tussenpersoon aandelen inkopen op basis van een discretionair mandaat. De exacte tijdstippen van inkoop van aandelen onder dit programma zullen afhankelijk zijn van een aantal factoren, waaronder de marktvoorwaarden. Tijdens de looptijd van het inkoopprogramma zal de Vennootschap op geregelde tijdstippen persberichten publiceren met de geboekte vooruitgang (indien er inkopen zijn geweest), zoals bij wet vereist. Deze informatie zal ook beschikbaar worden gesteld op de investor relations pagina’s van onze website (investors.telenet.be) onder de sectie Aandeelhouders.

 

[1]     Voor de periode tussen 30 april 2019 en 28 juni 2019 zal dit afhankelijk zijn van de hernieuwing door de algemene vergadering van de machtiging tot inkoop eigen aandelen.

Financieel
Contacteer ons
Press office NL Contacteer ons via de corporate website
Press office NL Contacteer ons via de corporate website
Over Telenet Group NV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 57,9% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

De newsroom van BASE vind je via press.base.be

Telenet Group NV
Neerveldstraat 107
1200 Brussel