Telenet start met Aandeleninkoopprogramma 2018

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van  14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 13 februari 2018 – Vandaag maakt Telenet Group Holding NV (“Telenet” of “de Vennootschap”) (Euronext Brussels: TNET) bekend dat het op 13 februari 2018 start met een aandeleninkoopprogramma (het “Aandeleninkoopprogramma 2018”).

Onder dit programma mag Telenet van tijd tot tijd eigen aandelen inkopen, ten belope van maximum van 1.100.000 gewone aandelen, ten belope van een maximaal bedrag van € 75,0 miljoen, tot 31 december 2018. Deze inkopen van eigen aandelen zullen plaatsvinden onder de bepalingen en voorwaarden goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap van 30 april 2014.

Telenet heeft een tussenpersoon gemachtigd om aandelen van Telenet in te kopen voor haar rekening. De tijdstippen van inkoop van aandelen onder dit programma zullen beslist worden door deze tussenpersoon, onafhankelijk van Telenet, en zullen afhankelijk zijn van een aantal factoren, waaronder de marktvoorwaarden. Tijdens de looptijd van het inkoopprogramma zal de Vennootschap op geregelde basis persberichten bekendmaken met de resultaten van de inkopen (indien er inkopen geweest zijn), zoals bij wet vereist.

Deze informatie zal ook beschikbaar zijn op de investor relations pagina’s van onze website (investors.telenet.be) onder de sectie Aandeelhouders. Alle ingekochte aandelen zullen aangehouden worden door de Vennootschap om haar verplichtingen na te komen onder bestaande aandelenoptieplannen.