Telenet voltooit overname BASE Company NV

Donderdag 11 februari 2016 —

De overname van BASE Company NV ("BASE") door Telenet Group Holding NV (hierna "Telenet") en de daaropvolgende verkoop door BASE van haar 50% belang in VikingCo NV ("VikingCo") aan MEDIALAAN NV ("MEDIALAAN") hebben vandaag plaatsgevonden. Beide transacties werden voltooid in navolging van de goedkeuring door de Belgische Mededingingsautoriteit en de Europese Commissie op respectievelijk 28 januari en 4 februari 2016.

Op 4 februari 2016 maakte Telenet bekend dat de Europese Commissie haar goedkeuring heeft gegeven aan de geplande overname van BASE door Telenet. Op basis van deze goedkeuring werd door Telenet en Koninklijke KPN N.V. overgegaan tot uitvoering van hun akkoord voor de overname van BASE door Telenet voor €1.325 miljoen.

De overname van BASE wordt gefinancierd door een combinatie van eigen middelen en toegezegde leningen. Telenet International Finance S.à r.l., het financieringscentrum van de groep, heeft daartoe het openstaande bedrag onder de Termijnlening AA volledig opgenomen ten belope van €800 miljoen, aangevuld met een opname van respectievelijk €200 miljoen en €217 miljoen onder het wentelkrediet Z en X. Het resterende bedrag, inclusief gerelateerde financieringskosten, zal met eigen middelen worden gefinancierd.

In het licht van de goedkeuring door de Europese Commissie en in navolging van de goedkeuring door de Belgische Mededingingsautoriteit, heeft BASE onmiddellijk volgend op de overname haar 50% belang in VikingCo, de entiteit die het 'Mobile Vikings' merk uitbaat in België, aan MEDIALAAN verkocht. MEDIALAAN heeft ook de controle verworven over de andere 50% aandelen van VikingCo en wordt dus eigenaar van alle Mobile Vikings klanten. VikingCo opereert vandaag als een 'light MVNO' op het netwerk van BASE Company.

Telenet heeft vorig jaar ook een overeenkomst gesloten met MEDIALAAN om de volledige JIM Mobile klantenbasis ten laatste binnen twee jaar aan MEDIALAAN over te dragen. De huidige 'branded partner' overeenkomst tussen BASE en MEDIALAAN, op basis waarvan de JIM Mobile producten momenteel verkocht worden, zal nog gedurende een bepaalde tijd worden voortgezet. Ten laatste binnen twee jaar zal BASE de JIM Mobile klanten overdragen aan MEDIALAAN en zal MEDIALAAN een 'full MVNO' speler worden op het BASE netwerk, voor zowel de JIM Mobile als de Mobile Vikings klanten. De transactie creëert voor MEDIALAAN het platform om een nieuwe, performante MVNO-speler te worden.

Voor de klanten van Telenet en BASE verandert er voorlopig niets.