Toepassing van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Toepassing van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Openbare aankondiging overeenkomstig artikel 7:97, §4/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Mechelen, 21 maart 2023 - Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussels: TNET) kondigt de toepassing van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan. De procedure werd toegepast in het kader van een verzoek tot due diligence door Liberty Global plc (“Liberty Global”) in het kader van een voorgenomen overnamebod op de Vennootschap.

In het kader van de besprekingen in de aanloop naar de aankondiging van het voornemen van Liberty Global Belgium Holding B.V., een dochtervennootschap van Liberty Global, om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod op de Vennootschap uit te brengen (zoals gepubliceerd in een persbericht van Liberty Global van 21 maart 2023), werd de Vennootschap verzocht een beperkt due diligence-onderzoek door Liberty Global toe te staan.

Artikel 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd toegepast op de beslissing aangezien Liberty Global de uiteindelijke moedervennootschap van de Vennootschap is.

Na advies van het comité van onafhankelijke bestuurders heeft de Raad van Bestuur de aanvaarding van de due diligence die wordt uitgevoerd door Liberty Global en het aangaan van een geheimhoudingsovereenkomst met Liberty Global (de "Voorgestelde Beslissingen") goedgekeurd, overwegende dat:

  • het in het belang van de Vennootschap zou zijn dat Liberty Global een volledig geïnformeerde beslissing kan nemen over de haalbaarheid en, mogelijks, de implicaties van een potentieel overnamebod, aangezien dit tot de verdere voortgang van een potentieel overnamebod zou kunnen leiden en geïnformeerde onderhandelingen tussen de Vennootschap en Liberty Global mogelijk zou maken;
  • op basis van de due diligence zou Liberty Global verder kunnen beslissen over de structuur van het overnamebod, zodat het de voorwaarden en de prijs van het overnamebod kan verfijnen en verbeteren, hetgeen in het belang van de Vennootschap zou kunnen zijn.
  • de geheimhoudingsovereenkomst waarborgt dat de uitwisseling van informatie plaatsvindt in het vennootschapsbelang en met inachtneming van de rechten en belangen van de Vennootschap; en
  • de Voorgestelde Beslissingen aanleiding zouden geven tot beperkte (juridische) kosten voor de Vennootschap.

De conclusie van het comité van onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap luidt als volgt:

"Concluderend, is het oordeel van het Comité dat de Voorgestelde Beslissingen:

1. niet van dien aard zijn dat zij de Vennootschap een nadeel berokkenen dat, in het licht van de strategie van de Vennootschap, kennelijk onrechtmatig is; en

2. in het belang van de Vennootschap zijn en de Vennootschap geen nadeel berokkenen dat niet wordt gecompenseerd door voordelen voor de Vennootschap."

De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft de conclusie van het comité van onafhankelijke bestuurders gevolgd.

De conclusie van de commissaris van de Vennootschap luidt als volgt:

Besluit

Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens vermeld in het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders dd. 23 februari 2023 en in de notulen van het bestuursorgaan dd. 23 februari 2023, hetwelk de voorgenomen verrichtingen motiveert, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en consistent zijn ten opzichte van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

Onze opdracht werd uitsluitend uitgevoerd in het kader van de bepalingen van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ons verslag kan daardoor geenszins gebruikt worden in een andere context.”

In het belang van de Vennootschap en met toepassing van artikel 7:97 §7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de Vennootschap besloten de bekendmaking van het feit dat de Raad van Bestuur de belangenconflictprocedure van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft toegepast, uit te stellen.

Stefan Coenjaerts Director Corporate Communications, Telenet
Persbericht Persbericht.pdf - 852 KB

 

Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen