Update Aandelen- inkoopprogramma 2017

De bijgevoegde informatie betreftgereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 9 oktober 2017 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: TNET) maakt hierbij bepaalde informatie bekend in verband met haar inkoop van eigen aandelen, zoals voorgeschreven door artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

In het kader van het Aandeleninkoopprogramma 2017, zoals bekendgemaakt op 16 februari 2017, bericht de Vennootschap vandaag dat tijdens de periode van 2 oktober tot en met 6 oktober  2017 volgende verrichtingen werden uitgevoerd via het centrale orderboek van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel: