Update Aandeleninkoop­programma 2018bis

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 9 juli 2018 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: TNET) maakt hierbij bepaalde informatie bekend in verband met haar inkoop van eigen aandelen, zoals voorgeschreven door artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

In het kader van het Aandeleninkoopprogramma 2018bis, zoals bekendgemaakt op 25 juni 2018, bericht de Vennootschap vandaag dat tijdens de periode van 2 juli tot en met 6 juli 2018 volgende verrichtingen werden uitgevoerd via het centrale orderboek van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel: