Update Aandeleninkoop­programma 2018bis

De bijgevoegde informatie betreftgereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 10 september 2018 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: TNET) maakt hierbij bepaalde informatie bekend in verband met haar inkoop van eigen aandelen, zoals voorgeschreven door artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

In het kader van het Aandeleninkoopprogramma 2018bis, zoals bekendgemaakt op 25 juni 2018, bericht de Vennootschap vandaag dat tijdens de periode van 3 september tot en met 7 september 2018 volgende verrichtingen werden uitgevoerd via het centrale orderboek van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel:

Download

De Vennootschap bezit momenteel 4,278,896 eigen aandelen (vorige update: 4.054.595 eigen aandelen), hetzij 3,63% van het totaal aantal uitstaande aandelen (vorige update: 3,44%).

Alle ingekochte aandelen onder het Aandeleninkoopprogramma 2018bis (tot op heden 1.793.589 eigen aandelen) zullen in eerste instantie dienen om Telenet toe te laten haar verplichtingen na te komen ten opzichte van haar werknemers onder haar aandelenoptieplannen, waarbij het saldo boven 3,7 miljoen ingekochte aandelen zal worden vernietigd.

Deze informatie wordt ook beschikbaar gesteld op de investor relations pagina’s van onze website (investors.telenet.be) onder de sectie Aandeelhouders.