Belgische Mededingingsautoriteit legt op vraag van Telenet voorlopige maatregel op aan joint venture Proximus – Orange Belgium: stap in goede richting

Belgische Mededingingsautoriteit legt op vraag van Telenet voorlopige maatregel op aan joint venture Proximus – Orange Belgium: stap in goede richting

Zaak ten gronde wordt voortgezet

Brussel, 10  januari 2020.  De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op woensdag 8 januari 2020 een beslissing genomen over een verzoek van Telenet om voorlopige maatregelen te nemen tegen de joint venture tussen Proximus en Orange Belgium rond het delen van mobiele infrastructuur.  Telenet had aan de BMA gevraagd om de werking en activiteiten van deze joint venture op te schorten. De BMA  heeft op verzoek van Telenet een voorlopige maatregel opgelegd aan Orange Belgium NV en Proximus NV. Volgens de beslissing van de BMA moeten Orange Belgium en Proximus, gelet op de mogelijke impact op de mededinging, hun overeenkomsten voor het samenbrengen van mobiele netwerken opschorten tot 16 maart 2020 om het BIPT toe te laten deze overeenkomsten en recente wijzigingen verder te onderzoeken.. Orange Belgium en Proximus dienen het Mededingingscollege en het Auditoraat van de BMA te informeren over hun besprekingen met het BIPT en de houding van het BIPT dienaangaande.   Voor Telenet is dit een stap in de goede richting, maar blijft het belangrijk dat de BMA en het BIPT  de joint venture nu verder grondig onderzoeken en rekening houden met de bezwaren die Telenet eerder al bekend maakte.  De zaak ten gronde wordt in ieder geval voortgezet.

Telenet is tevreden dat de BMA  een voorlopige maatregel oplegt aan Orange Belgium en aan Proximus, maar beklemtoont dat zowel BMA als BIPT nu de joint venture verder grondig moeten onderzoeken, rekening houdend met eerder geformuleerde bezwaren van Telenet en de bezorgdheden van het BIPT tijdens de procedure voor de BMA en de positie van de Europese Commissie in andere zaken.

In een vergelijkbare, maar minder ver gaande joint venture tussen O2/CETIN en T-Mobile in Tsjechië heeft de Europese Commissie ernstige bezwaren geuit en aangegeven dat zo’n samenwerking de concurrentie beperkt en daardoor innovatie schaadt. 

Ook het BIPT gaf in het kader van de procedure voor de BMA aan bezorgd te zijn over de impact van de joint venture op de mededinging op de mobiele markten en bevestigde dat een onderzoek ten gronde door de BMA in dit verband noodzakelijk is.

Door de druk op de mobiele inkomsten bekijken alle mobiele operatoren slimme manieren om de uitbouw en het onderhoud van het nieuwe 5G netwerk te bekostigen. Telenet begrijpt waarom mobiele operatoren, weliswaar binnen de grenzen van wat wettelijk kan, hun mobiele netwerk willen delen, maar heeft ernstige vragen bij de zeer verregaande manier waarop de twee grootste mobiele spelers in België - met een gezamenlijk marktaandeel van 75% en een quasi-monopolie in het zakelijk segment - via een joint venture willen samenwerken.  Deze samenwerking omvat namelijk het delen van actieve apparatuur voor het volledige Belgische grondgebied en voor alle technologieën (2G, 3G, 4G en 5G).  Een verregaande samenwerking tussen Proximus en Orange Belgium zorgt er ook voor dat het aantal infrastructuurspelers herleid wordt van drie naar twee.

Volgens de richtlijnen van BEREC, de vereniging van de Europese telecom regulatoren, over het delen van mobiele netwerken, wordt dergelijke situatie typisch als problematisch beschouwd omdat het de stimulansen voor intensieve infrastructuurcompetitie sterk doet afnemen.

 

Nieuws
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 58,9% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen