Data Against Corona Taskforce

In de context van de Coronavirus uitbraak zetten Minister van Volksgezondheid Maggie De Block en Minister van Digitale Agenda en Privacy Philippe De Backer de “Data Against Corona Taskforce” op.

De overheid helpen om betere beslissingen te nemen

​Deze taskforce wil, met behulp van telecom- en epidemiologische data, informatie analyseren over de verspreiding van het virus. Deze informatie dient drie doelstellingen:

 1. Nagaan welke bijkomende acties mogelijk zijn om de oplopende curve van het aantal besmettingen af te vlakken. Het virus valt onmogelijk volledig te stoppen, maar het is belangrijk om het aantal besmettingen te spreiden in de tijd. Zo vermijd je een hoge piek die de capaciteit van onze ziekenhuizen zou overspoelen.
 2. In een later stadium kan deze informatie gebruikt worden om maatregelen te nemen die de infectiecurve inkorten.
 3. De getroffen maatregelen om de besmetting in te dijken gedetailleerd evalueren.

Privacy first

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en privacy experten zijn meteen nauw betrokken. Zoals de GDPR voorschrijft werd er een uitgebreide DPIA of Data Privacy Impact Assessment gemaakt en werd hierover het advies aan de GBA gevraagd. Die bracht een positief advies uit dat gebonden is aan een aantal voorwaarden die strikt gerespecteerd zullen worden.

De taskforce heeft één rode lijn waar ze niet over gaat: de privacy van de burgers. Potentieel impactvolle analyses die privacygevoelig zijn worden niet gedaan. Er worden enkel geanonimiseerde gegevens gebruikt. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt (statistische sector) is de burger volledig anoniem en zijn identiteit beschermd.
​Andere landen volgen het initiatief van België met veel interesse. Ons land is ook van plan om de opgedane kennis en good practices maximaal te delen, zodat iedereen daarvan kan profiteren.

Belgische expertise samenbrengen

​De taskforce wordt geleid door de ministers van Volksgezondheid en Digitale Agenda en Privacy en bestaat uit ruimtelijke epidemiologen, “data privacy”-experten en “data science”-experten. Ook experten uit de telecomsector en digitale scale-ups maken deel uit van de taskforce. Een ethisch comité begeleidt alle werkzaamheden.

 • Het operationele team voorziet in data, analyseert ze en stelt aanbevelingen voor. De volgende experten vormen de kern van het operationeel team:
  • Frédéric Pivetta, Managing Partner van Dalberg Data Insights (DDI). DDI is gespecialiseerd in het analyseren van data voor sociale impact. Frédéric werkte onder andere rond de Zika- en Ebola-crisissen;
  • Proximus, Telenet en Orange delen de telecomdata en helpen ze analyseren;
   ​Sciensano deelt de informatie over het aantal coronavirus testen en de ziekenhuisopnames;
  • Sébastien Deletaille, ex-CEO van Riaktr (gespecialiseerd in de analyse van telecomdata) en huidige CEO van Rosa (start-up in de gezondheidszorg). Ook hij werkte rond de Zika- en Ebola-crisissen;
  • Laurent Hublet, Managing Director van BeCentral, de thuisbasis van meer dan 60 digitale organisaties zoals tech-schools, start-ups en ngo’s;
  • In functie van de noden wordt het operationeel team aangevuld met ruimtelijke epidemiologen, “data privacy”- en “data science”-experten.
  • Een ethisch comité wordt opgezet met een data scientist, epidemioloog, advocaat in medisch recht en bio-ethicus.

Mogelijke toepassingen

​De taskforce zal in de komende dagen en weken specifieke toepassingen uitwerken en testen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: manieren om de locatie en verspreiding van de ziekte in kaart te brengen, toepassingen die de impact van reeds genomen maatregelen meten, gerichte communicatie via Be-alert, strategieën en oplossingen voor de gerichte verspreiding van informatie op locaties met een hoog risico, ...

​De toepassingen zullen geselecteerd worden op basis van hun nut voor de volksgezondheid en hun respect voor de privacy van onze burgers. Ook in tijden van nood blijft het vertrouwen van de bevolking in de door de overheid gebruikte technologie en respect voor de privacy noodzakelijk. Daarom beoogt de taskforce maximale transparantie van haar werkzaamheden en zal ze open communiceren wanneer bepaalde toepassingen geïmplementeerd worden.

​Organisaties die denken te kunnen bijdragen aan de werkzaamheden van de taskforce door anonieme data aan te leveren kunnen een voorstel doen via mail: [email protected]. Voor persvragen, gelieve [email protected] te contacteren.

Nieuws
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 58,28% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen