ZoraBots stelt al zijn robots James gratis terbeschikking aan de Belgische verzorgingstehuizen

ZoraBots stelt al zijn robots James gratis terbeschikking aan de Belgische verzorgingstehuizen

Oostende, 16 Maart 2020 - De firma ZoraBots, wereldwijde marktleider voor humanoïde robotica, heeft aangekondigd al zijn robots James in België beschikbaar te willen stellen aan de bejaardentehuizen en professionele zorgverleners. Terwijl het coronavirus de bevoegde autoriteiten verplicht maatregelen te nemen op het gebied van isolering en het bezoek aan onze ouderen moet verbieden, heeft ZoraBots besloten zijn robots gratis uit te lenen om de senioren en hun families in staat te stellen contact te houden. In tegenstelling tot tablets en smartphones is de robot James mobiel en werkt hij op stemgeluid: hij gaat van kamer tot kamer, vraagt geen enkel contact en stelt de patiënten in staat in alle sanitaire veiligheid een video-oproep te doen. Op die manier blijven een vorm van contact en een sociale band bestaan die van essentieel belang zijn.

De verspreiding van het coronavirus raakt de hele maatschappij, alle sectoren en alle generaties. Voor de senioren zijn de gevolgen aanzienlijk. Terwijl alle bevoegde regionale autoriteiten van België (in Vlaanderen, Wallonië en Brussel-Hoofdstad) voorzorgsmaatregelen aankondigen, bevestigen of versterken die in de meeste gevallen bestaan uit het verbieden of drastisch beperken van de bezoektijden, kunnen we ons afvragen hoe de bij de medische verzorging zo belangrijke sociale banden in stand gehouden kunnen worden. Als gevolg van de urgentie heeft het bedrijf ZoraBots uit Oostende, dat humanoïde robotica-oplossingen levert, besloten de robotten James ter beschikking te stellen aan de senioren en de bejaardentehuizen in het land. James is mobiel en heeft geen enkel fysiek contact nodig en kan zo zorgen dat de bewoners contact houden met hun naasten (familie, vrienden...). “Wij hebben onze firma opgericht, omdat we er heilig van overtuigd zijn dat robots goed werk kunnen doen en de Mens daadwerkelijk van dienst kunnen zijn. Sinds meer dan 5 jaar worden onze robots gebruikt in talrijke gezondheidscentra (ziekenhuizen, bejaardentehuizen...) en nemen zij deel aan verzorgingsprogramma," vertellen Fabrice Goffin en Tommy Deblieck de co-CEO’s van Zorabots.

Tegenover de covid-19 en een situatie die het gevoel van eenzaamheid van de ouderen in
​ons land nog verergert, konden we niet werkeloos toezien. We hebben dan ook heel vanzelfsprekend het idee opgevat om onze robots James gratis uit te lenen aan de structuren die hierom vragen, om te trachten deze sociale band, die onze senioren zo hard nodig hebben, onder de best mogelijke sanitaire voorwaarden in stand te houden”. Gedurende de hele periode van de beperkende maatregelen zullen de robots James van ZoraBots dan ook gratis ter beschikking worden gesteld aan Belgische bejaardentehuizen. “We willen nuttig zijn en snel reageren. De structuren hoeven alleen maar contact met ons op te nemen en voor zover onze materiële middelen het toelaten, zullen wij hun een robot leveren en lenen die over een uiterst vereenvoudigde gebruiksinterface beschikt. Dit alles, zonder enige tegenprestatie”. vervolgen de oprichters en bestuurders van de onderneming. Het gevoel van eenzaamheid is al een fundamenteel dagelijks probleem en het is dan ook zaak deze situatie niet te verergeren en aan de morele en sociale gevolgen te denken voor de meest kwetsbaren onder ons.

ZoraBots is een wereldspeler met 16 distributeurs in 22 landen. Ondertussen werden deze distributeurs gecontacteerd om het initiatief wereldwijd mede te repliceren. De reacties zijn zeer positief waarbij wij nu reeds kunnen stellen dat dit verder zal worden uitgebreid in andere landen.

“Veiligheid is uiteraard onze eerste bezorgdheid in deze moeilijke periode. Maar we mogen niet vergeten dat de situatie een grote impact heeft op oudere mensen die in woonzorgcentra of ziekenhuizen verblijven. We zijn blij als eerste een Zorabot te mogen uittesten en hopen dat dit voor heel wat mensen een oplossing biedt om in contact te blijven met hun familie of vrienden.” Bart Tommelein, burgemeester van Oostende.

Telenet ondersteunt ook

Telenet zal een 4G router-oplossing voorzien voor de robots, want zorgcentra zijn niet steeds uitgerust met een volledig dekkend wifisignaal. John Porter, CEO Telenet: "Met plezier steunen wij het initiatief van Zora Robotics door -waar nodig- de connectiviteit in de rusthuizen te versterken. Wij zetten onze producten en diensten ten volle in om mensen met elkaar te verbinden en de eenzaamheid van ouderen te helpen doorbreken. Samen erdoor!"

 

 

Nieuws
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen