Jaarresultaten 2020

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen vanemittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Voorwetenschap.

 • Robuuste operationele prestaties in KW4 2020 met 10.600 nieuwe breedbandklanten, ons beste kwartaalresultaat sinds KW4 2015.
 • Prognose voor FY 2020 bereikt voor alle financiële maatstaven, de impact van de COVID-19-pandemie op delen van ons bedrijf werd goed doorstaan.
 • Verwachte terugkeer naar groei in 2021 gedreven door een herstel van onze overige opbrengsten en robuuste abonnementenopbrengsten, samen met een strakke kosten-beheersing. Brutodividend van € 1,3750 per aandeel voorgesteld aan de AV van april 2021 als onderdeel van onze dividenddrempel.


​Mechelen, 11 februari 2021
– Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor het jaar afgesloten op 31 december 2020 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • Aanhoudende commerciële vaart in KW4 2020 ondanks een competitieve marktachtergrond, met 20.500 netto nieuwe FMC-klanten voor onze bundels ‘WIGO’, ‘YUGO’ en ‘KLIK’, 17.300 netto nieuwe mobiele postpaid-abonnees en 10.600 netto nieuwe RGU’s voor breedbandinternet.
 • De vaste ARPU per klantrelatie bereikte € 58,4 en € 58,7 in respectievelijk 2020 en KW4 2020, voor beide periodes een stijging met 1 % jaar-op-jaar, dankzij een hoger aandeel multiple-play en higher-tier breedbandklanten en het voordeel van bepaalde prijsaanpassingen.
 • Opbrengsten in FY 2020 en KW4 2020 van € 2.575,2 miljoen en € 665,1 miljoen, respectievelijk vrijwel stabiel en -1 % jaar-op-jaar op gerapporteerde basis, met inbegrip van de impact van onze overname van De Vijver Media (volledig geconsolideerd sinds 3 juni 2019) en de desinvestering van onze voormalige kabelactiviteit in Luxemburg (gedeconsolideerd vanaf 1 april 2020). Op rebased basis(1) daalde onze omzet in FY 2020 en KW4 2020 respectievelijk met bijna 2 % en bijna 1 % jaar-op-jaar vanwege beduidend lagere overige opbrengsten als gevolg van de COVID-19-pandemie. Overige opbrengsten buiten beschouwing gelaten, waren onze rebased opbrengsten in 2020 grotendeels stabiel jaar-op-jaar, in lijn met onze prognose voor FY 2020 en iets meer dan 1 % hoger in KW4 2020 tegenover KW4 vorig jaar.
 • € 338,5 miljoen nettowinst in FY 2020 (KW4 2020: € 40,4 miljoen, -56 % jaar-op-jaar) +44 % jaar-op-jaar, als gevolg van (i) beduidend lagere netto financiële kosten in de periode, (ii) lagere belastingkosten en (iii) een winst van € 27,5 miljoen op de verkoop van activa gerelateerd aan een joint venture.
 • Adjusted EBITDA (2) voor het volledige jaar 2020 en KW4 2020 van € 1.378,0 miljoen en € 336,9 miljoen, respectievelijk grotendeels stabiel en -4 % jaar-op-jaar, met inbegrip van de voornoemde niet-organische impacts en de wijzigingen in de IFRS-verwerking van bepaalde contentgerelateerde kosten voor onze premium entertainmentpakketten en de uitzendrechten voor het Belgische voetbal wegens wijzigingen van de onderliggende contracten in KW3 2020. Op rebased basis steeg onze Adjusted EBITDA voor het volledige jaar 2020 bescheiden met bijna 1 % jaar-op-jaar tegenover onze vrij stabiele verwachting, en groeide hij met bijna 1 % jaar-op-jaar in KW4 2020.
 • Toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(3) van € 597,0 miljoen voor het volledige jaar 2020 (KW4 2020: € 169,5 miljoen), bijna 2 % hoger dan vorig jaar en ongeveer 23 % van de opbrengsten. Onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen in het volledige jaar 2020 omvatten (i) de voornoemde niet-organische impacts, (ii) beduidend hogere kapitaaltoevoegingen in verband met leases en (iii) de opname van de voetbaluitzendrechten van de Belgische Jupiler Pro League in KW3 2020. De opname van bepaalde voetbaluitzendrechten en bepaalde toe te rekenen bedrijfsinvesteringen in verband met leases in beide periodes buiten beschouwing gelaten en consistent met ons richtsnoer voor de samengestelde jaarlijkse groei van onze operationele vrije kasstroom 2018-2021, daalden onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen in 2020 licht met 1 % jaar-op-jaar naar ongeveer 21 % van de opbrengsten.
 • € 787,0 miljoen aangepaste vrije kasstroom(4) voor FY 2020 (KW4 2020: € 167,4 miljoen), -4 % jaar-op-jaar, vooral als gevolg van hogere lease-gerelateerde kapitaaltoevoegingen in KW4 2020. Op rebased basis en de opname van voetbaluitzendrechten en de impact van bepaalde kapitaaltoevoegingen in verband met leases op onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen buiten beschouwing gelaten, steeg onze operationele vrije kasstroom met bijna 3 % tegenover 2019 en overtrof hij onze prognose voor het volledige jaar 2020 met 1 tot 2 %.
 • De netto kasstroom uit operationele activiteiten, netto kasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en netto kasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten bedroegen respectievelijk € 1.057,4 miljoen, € 475,6 miljoen en € 601,2 miljoen in het volledige jaar 2020. Onze aangepaste vrije kasstroom (5) steeg in 2020 met 6 % jaar-op-jaar naar € 415,8 miljoen, met een forse bijdrage van € 157,3 miljoen in KW4 2020. De sterke groei van onze aangepaste vrije kasstroom was te danken aan lagere contante belastingen en lagere rentebetalingen na bepaalde herfinancieringen, en omvatte een negatieve bijdrage van € 3,9 miljoen uit ons leverancierskredietprogramma vergeleken met vorig jaar.
 • Wij verwachten dat onze opbrengsten en Adjusted EBITDA(b) in 2021 weer zullen groeien en mikken op een rebased(a) groei met respectievelijk 1 % en 1-2 %. Wij zullen bovendien een gezonde aangepaste vrije kasstroom(b, d) realiseren van € 420,0 tot € 440,0 miljoen in het volledige jaar 2021, in weerwil van een lichte krimp van de rebased operationele vrije kasstroom (b,c) in 2021 met ongeveer 1 % als gevolg van de in de sectie Vooruitzichten vermelde hogere gerichte investeringen. Desondanks verwachten wij nog altijd de samengestelde jaarlijkse groei van onze operationele vrije kasstroom(b,c) voor 2018-2021 met 6,5 % tot 8,0 % waar te maken, weliswaar onderaan dit bereik.
 • In lijn met ons eind oktober vorig jaar meegedeelde strakkere beleid voor de aandeelhoudersvergoeding, zal de raad van bestuur de Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering van april 2021 verzoeken om een bruto dividend van € 1,3750 per aandeel goed te keuren. Na de goedkeuring zal dit dividend begin mei worden uitbetaald, als aanvulling op het even grote tussentijdse dividend dat in december 2020 werd uitgekeerd. Wij zullen dan een totaal bruto dividend van € 2,75 per aandeel (€ 300,1 miljoen) aan de aandeelhouders hebben uitgekeerd, 47 % meer jaar-op-jaar.

 

Persbericht Earnings Release Q4 2020 DUTCH_vFINAL.pdf - 371 KB

 

 

 

Financieel
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen