Jaarresultaten 2022

Jaarresultaten 2022

Mechelen, 16 februari 2023 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor het jaar afgesloten op 31 december 2022 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

 

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 

  • Veerkrachtige bedrijfsprestaties met een nettotoename van 73.800 FMC-abonnees voor het volledige jaar 2022 (KW4 2022: 19.000), met inbegrip van een sterke netto organische groei van onze mobiele postpaid klantenbasis met 45.300 nieuwe abonnees (KW4 2022: 10.500). Onze klantenbasis voor breed-band bleef groeien met netto 5.000 nieuwe abonnees (KW4 2022: 1.700), terwijl onze RGU-basis voor zowel televisie als vaste telefonie blijft krimpen als gevolg van de huidige macro-economische omgeving en ​ veranderende consumenten-voorkeuren.
  • € 2.665,0 miljoen opbrengsten voor het jaar afgesloten op 31 december 2022, een stijging met bijna 3 % en meer dan 1 % jaar-op-jaar op gerapporteerde en rebased(1) basis met een duidelijke versnelling in H2 na de prijsaanpassing van midden juni 2022 (KW4 2022: € 712,9 miljoen, +7 % en bijna +2 % jaar-op-jaar op respectievelijk gerapporteerde en rebased basis) en in lijn met onze vooruitzichten voor het volledige jaar 2022.
  • € 997,0 miljoen nettowinst voor het jaar afgesloten op 31 december 2022 (KW4: 2022: € 0,9 miljoen). De forse stijging met 153 % jaar-op-jaar was toe te schrijven aan de winst op de verkoop van activa in verband met de TowerCo-transactie en ook aan een beduidend beter financieel resultaat dankzij een niet-geldelijke winst op onze rentederivaten.
  • € 1.373,8 miljoen Adjusted EBITDA(2) voor het jaar afgesloten op 31 december 2022, grotendeels stabiel op gerapporteerde basis en een stijging met bijna 1 % jaar-op-jaar op rebased basis, ondanks de impact van de inflatie op onze personeelskosten en energiekosten, en met inbegrip van € 2,6 miljoen voorbereidingskosten voor de lancering van NetCo. Verbeterde trend in KW4 2022 met € 355,9 miljoen Adjusted EBITDA, 5 % hoger dan in KW4 2021 op gerapporteerde en rebased basis.
  • € 1.246,1 miljoen Adjusted EBITDAaL(2) voor het jaar afgesloten op 31 december 2022, grotendeels stabiel op gerapporteerde basis en een stijging met 1 % over 2021 op rebased basis.
  • € 1.419,3 miljoen toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(3)voor het jaar afgesloten op 31 december 2022, met inbegrip van de opname van de recent verworven licenties voor het mobiele spectrum en de lease van mobiele zendmasten. Met uitsluiting van de opname van bepaalde voetbaluitzendrechten, licenties voor het mobiele spectrum en bepaalde leasegerelateerde kapitaaltoevoegingen, zoals aangegeven in onze vooruitzichten voor het volledige jaar 2022, bedroegen onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen € 656,3 miljoen, wat overeenkomt met ongeveer 25 % van de opbrengsten, in lijn met onze vooruitzichten.
  • € 717,5 miljoen Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa(4) (voorheen aangeduid als operationele vrije kasstroom) voor het jaar afgesloten op 31 december 2022, ​ een afname met 13 % jaar-op-jaar onder invloed van hogere toe te rekenen bedrijfsinvesteringen als gevolg van de toegenomen kapitaalintensiteit, zoals hierboven uiteengezet.
  • Respectievelijk € 1.092,6 miljoen, € 180,0 miljoen en € 347,7 miljoen nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten, nettokasstroom uit investeringsactiviteiten en nettokasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten voor het jaar afgesloten op 31 december 2022. € 409,0 miljoen aangepaste vrije kasstroom(5), grotendeels stabiel tegenover vorig jaar en in lijn met onze vooruitzichten.
  • Robuust schuld- en liquiditeitsprofiel, gekenmerkt door (i) geen schuldaflossingen vóór maart 2028, (ii) een gewogen gemiddelde looptijd van 5,5 jaar, (iii) een volledig ingedekt schuldprofiel met gewogen gemiddelde schuldkosten (inclusief indekkingen) van ongeveer 3,2 %, (iv) volledige toegang tot € 555,0 miljoen onbenutte liquiditeit onder onze wentelkredieten en (v) € 1.064,4 miljoen geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december 2022.
  • In lijn met ons aangepaste aandeelhoudersvergoedingsbeleid zal de raad van bestuur de algemene vergadering van aandeelhouders in april 2023 een brutodividend per aandeel voorstellen van € 1,0, in totaal het equivalent van € 108,6 miljoen. Onze dividenddrempel blijft goed gedekt door zowel onze aangepaste vrije kasstroom als een netto totale schuldgraad van 3,4x op Adjusted EBITDAaL-basis.

 

Persbericht Earnings Release Q4 2022 DUTCH.pdf - 2 MB

 

Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen