Nieuwe €530 miljoen 4,875% Senior Secured Fixed Rate Notes die in 2027 vervallen

Woensdag 22 juli 2015 —

De bijgevoegde informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in
het
Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de plichten van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten
tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

  • Nieuwe Senior Secured Fixed Rate Notes ten belope van €530 miljoen die in 2027 vervallen met een vaste rentevoet van 4,875%
  • Netto-opbrengsten van deze Notes zullen worden geleend aan Telenet International Finance S.à r.l. onder Telenets bestaande Senior Credit Facility en aangewend worden om Faciliteit M hieronder vervroegd terug te betalen en om vervolgens de €500 miljoen Senior Secured Fixed Rate Notes die in november 2020 vervallen af te lossen
  • Met deze transactie, die geen impact heeft op Telenets schuldgraad, zal Telenet de gemiddelde looptijd van zijn schulden verlengen tegen aantrekkelijke marktvoorwaarden

Telenet Group Holding NV ("Telenet" of de "Vennootschap") kondigt de uitgifte aan van Senior Secured Fixed Rate Notes ten belope van €530 miljoen die in 2027 vervallen met een vaste rentevoet van 4,875%. Na de herfinanciering van bepaalde Termijnleningen en de vervroegde terugbetaling van de Senior Secured Fixed Rate Notes die in 2016 vervallen in april vorig jaar, de uitgifte van bijkomende schuldfaciliteiten ten belope van €1.000 miljoen voor de overname van BASE Company NV, en de recente verhoging van de beschikbare toegezegde middelen onder de verschillende wentelkredieten voor een nettobedrag van €85 miljoen, is deze transactie de volgende stap in de verdere optimalisatie van Telenets kapitaalstructuur met een verdere verbetering van de geplande schuldaflossingen.

De Notes zullen worden uitgegeven door Telenet Finance VI Luxembourg S.C.A. (de "financier"), een onafhankelijke financieringsmaatschappij die opgericht werd door Telenet om in dit verband op de internationale schuldmarkten de Notes uit te geven. De opbrengsten van deze Notes zullen worden geleend aan Telenet International Finance S.à r.l, als een bijkomende faciliteit onder Telenets bestaande Senior Credit Facility (de "Senior Credit Facility"). De verplichtingen die voortvloeien uit de Notes zijn enkel voor rekening van de financier en niet van - of op één of andere manier gewaarborgd door Telenet Group Holding NV, Telenet NV of één van zijn dochtermaatschappijen.

Telenet International Finance S.à r.l. heeft de intentie om de netto-opbrengsten van deze bijkomende schuldfaciliteit aan te wenden voor de vervroegde terugbetaling van Faciliteit M onder de Senior Credit Faciity. Telenet Finance Luxembourg S.C.A. zal vervolgens de opbrengsten van de vervroegde terugbetaling van Faciliteit M gebruiken om de Senior Secured Notes die in 2020 vervallen af te lossen ten belope van €500 miljoen.

Per 31 maart 2015 bedroeg Telenets netto hefboomratio[1] 3,7x (exclusief de impact van de overname van BASE Company), wat onveranderd was ten opzichte van 31 december 2014. Telenets schuld heeft een B+ en B1 rating bij respectievelijk S&P en Moody's, beiden met stabiele vooruitzichten.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, Royal Bank of Canada en Société Générale traden bij deze transactie op als als Bookrunners.


  1. De netto hefboomratio wordt berekend volgens de definitie in de 2010 Gewijzigde Senior Credit Facility, door de totale nettoschuld, uitgezonderd (a) achtergestelde aandeelhoudersleningen, (b) geactiveerde elementen van de schulden onder de clientèle- en annuïteitenvergoedingen, (c) en alle andere financiële leases die op of voor 1 augustus 2007 werden aangegaan, en (d) alle schuld onder de netwerklease afgesloten met de zuivere intercommunales tot een maximum totaalbedrag van €195.0 miljoen, te delen door de Geconsolideerde EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen.