Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 27 juli 2018 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussels: TNET) maakt hierbij, overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de Wet van 2 mei 2007, bekend dat het op 25 juli 2018 een transparantiekennisgeving van dezelfde datum heeft ontvangen van Ameriprise Financial, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007.

In haar kennisgeving van 25 juli 2018 meldt Ameriprise Financial, Inc. dat haar uiteindelijke deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen hieronder opgelijst) onder de 3% drempel is gedaald op 23 juli 2018.

De meest recente transparantiekennisgeving ontvangen op 25 juli 2018 bevat de volgende informatie:

 • Reden voor de kennisgeving
  Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
  Onderschrijding van de laagste drempel
 • Kennisgeving door
  Een moederonderneming of een controlerende persoon
 • Kennisgevingsplichtige personen
  Ameriprise Financial, Inc.
  1099 Ameriprise Financial Center, Minneapolis, MN 55474, U.S.A.
 •  Datum van drempeloverschrijding
  23 juli 2018
 •  Overschreden drempel
  3%
 • Noemer
  117.716.323
 • Details van de kennisgeving
  Telenet ontving geen verdere details.
 • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden

  Naam

  Threadneedle Asset Management Limited is een beleggingsadviseur die fondsen en rekeningen beheert dewelke de aandelen aanhouden waarover gerapporteerd wordt in deze notificatie.

  Threadneedle Asset Management Limited is een volledige dochtervennootschap van TC Financing Limited, dewelke op zichzelf een volledige dochtervennootschap is van Threadneedle Asset Management Holdings Limited, dewelke op zichzelf een volledige dochtervennootschap is van TAM UK Holdings Limited, dewelke op zichzelf een volledige dochtervennootschap is van Threadneedle Holdings Limited, dewelke op zichzelf een volledige dochtervennootschap is van Threadneedle Asset Management Holdings SARL, dewelke op zichzelf een volledige dochtervennootschap is van Ameriprise International Holdings GmbH, dewelke op zichzelf een volledige dochtervennootschap is van Ameriprise Financial, Inc.

  Columbia Management Investment Advisers, LLC is een volledige dochtervennootschap van Ameriprise Financial, Inc.

De volledige tekst van deze kennisgeving is ook beschikbaar op onze investeerders website: http://investors.telenet.be