Openbaarmaking van een transparantie­kennisgeving

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 6 november 2018 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussels: TNET) maakt hierbij, overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de Wet van 2 mei 2007, bekend dat het op 5 november 2018 een transparantiekennisgeving van dezelfde datum heeft ontvangen van BlackRock, Inc., BlackRock (Netherlands) B.V., BlackRock (Singapore) Limited, BlackRock Advisors (UK) Limited, BlackRock Advisors, LLC, BlackRock Asset Management Canada Limited, BlackRock Asset Management Deutschland AG, BlackRock Asset Management North Asia Limited, BlackRock Financial Management, Inc., BlackRock Fund Advisors, BlackRock Institutional Trust Company, National Association, BlackRock International Limited, BlackRock Investment Management (Australia) Limited, BlackRock Investment Management (UK) Limited, BlackRock Investment Management, LLC en BlackRock Japan Co., Ltd. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007.

In haar kennisgeving van 5 november 2018 meldt BlackRock, Inc. dat haar uiteindelijke deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen hierboven opgelijst), uitsluitend wat betreft stemrechten, onder de 3% drempel is gedaald op 2 november 2018.

De transparantiekennisgeving van 5 november 2018 bevat de volgende informatie:

Persbericht BlackRock - transparency notification (NL) - press release (06.11.18).pdf - 369 KB