Resultaten voor de eerste 9 maanden 2018

Resultaten voor de eerste 9 maanden 2018

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

 • Versnelde synergieën en aanhoudende gedisciplineerde kostenbeheersing zorgden voor een robuuste groei van aangepaste EBITDA van 7% op rebased (1) basis tot € 991,0 miljoen met een nettowinst van € 206,5 miljoen.
 • Signifcante verbetering van onze Adjusted EBITDA-marge van 410 basispunten jaar-op-jaar tot 52,4%, ons beste resultaat sinds drie jaar, ondanks een groter aandeel van mobiele inkomsten met lagere marge in onze mix.
 • Vooruitzichten voor 2018 gedeeltelijk aangepast, gericht op verbeterde rebased Adjusted EBITDA(a) groei van 8,0-8,5% en Aangepaste vrije kasstroom(b) aan het bovenste deel van  de vork tussen € 400-420,0 miljoen.

Brussel, 31 oktober 2018 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor de negen maanden afgesloten op 30 september 2018 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • Voortdurende commerciële tractie voor onze quad-play "WIGO" -bundels, inclusief netto-toevoegingen van 10.300 abonnees in KW3 2018 resulterend in 361,400 "WIGO" -abonnees op 30 september 2018.
 • Bescheiden groei in onze mobiele postpaid klantenbasis in KW3 2018 (+9.500 netto postpaid klanten) weerspiegelde een uitdagende concurrentiële omgeving en afwezigheid van significante promoties en campagnes.
 • De commerciële prestaties in het kwartaal werden beïnvloed door een hoger klantenverloop in het overgenomen SFR-servicegebied als gevolg van onze versnelde klantenmigratie strategie, die de onderliggende trend negatief beïnvloedde.
 • Negen maanden 2018 bedrijfsopbrengsten van € 1.892,5 miljoen (KW3 2018: € 641,6 miljoen), + 1% jaar-op-jaar en weerspiegelt bepaalde anorganische bewegingen. Op een rebased basis zijn onze bedrijfsopbrengsten licht afgenomen, te midden van (i) € 9,2 miljoen lagere verkopen van handsets, (ii) aanhoudende concurrentie en tegenwind door regelgeving, (ii) en (iii) lagere omzetgerelateerde inkomsten na het succes van onze forfaitaire bundels. Deze tegenwind werd grotendeels gecompenseerd door (i) een substantieel grotere bijdrage van onze gereguleerde en commerciële groothandelsactiviteiten, (ii) de gunstige impact van de prijsaanpassingen van juli 2018 en (iii) aanhoudende groei in het segment voor kleine bedrijven.
 • Nettowinst van € 206,5 miljoen voor de eerste negen maanden van 2018 tegenover € 105,1 miljoen voor de eerste negen maanden van vorig jaar.  De nettowinst voor de eerste negen maanden van 2018 werd gedreven door (i) de toename van de Adjusted EBITDA, zoals hieronder besproken, en (ii) een niet-contante € 64,8 miljoen winst op onze derivaten en (iii) een winst van € 10,8 miljoen op de verkoop van activa aan de joint venture met betrekking tot de overdracht van onze operationele netwerk diensten, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door  een niet-contant wisselkoersverlies op onze in USD schuld  van € 78,5 miljoen  en een verlies van € 24,6 miljoen op het aflossen van schuld door bepaalde herfinancieringen.
 • Aangepaste EBITDA (2) van € 991,0 miljoen voor de eerste negen maanden van 2018, een toename van 9% jaar-op-jaar op gerapporteerde basis en van 7% jaar-op-jaar op een rebased basis. Onze rebased Adjusted EBITDA-groei werd voornamelijk gedreven door aanzienlijk lagere MVNO-gerelateerde kosten als gevolg van de versnelde migratie van onze Full MVNO-klanten en strakke kostenbeheersing. Onze aangepaste EBITDA-marge verbeterde met 410 basispunten jaar-op-jaar op een rebased basis naar 52,4%. Aangepaste EBITDA van € 345,5 miljoen in KW3 2018, een stijging van 8% op rebased basis, resulterend in een rebased marge verbetering van 480 basispunten jaar-op-jaar tot 53,8%, wat ons beste kwartaalresultaat in drie jaar tijd vertegenwoordigde.
 • Toe te rekenen bedrijfsinvesteringen (3) van € 484,7 miljoen voor de eerste negen maanden van 2018 (KW3 2018: € 183,0 miljoen), een daling van 9% jaar-op-jaar gezien de eerste negen maanden van 2017 de erkenning van de uitzendrechten van de Belgische voetbalcompetitie weerspiegelden. Onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen voor de eerste negen maanden van  2018 zijn beïnvloed door de uitbreiding van de 2G-licentie voor mobiel spectrum. Zonder deze impact zijn onze onderliggende toe te rekenen bedrijfsinvesteringen gestegen met 5% jaar-op-jaar en vertegenwoordigden ongeveer 24% van de omzet voor de eerste negen maanden 2018.
 • Netto kasstromen uit operationele activiteiten, netto kasmiddelen gebruikt voor investeringsactiviteiten en netto kasmiddelen gebruikt voor financieringsactiviteiten van respectievelijk € 822,8 miljoen, € 376,6 miljoen en € 401,5 miljoen voor de eerste negen maanden van 2018. Aangepaste vrije kasstroom (4) van € 321,9 miljoen voor de eerste negen maanden van 2018.
 • De netto totale schuldgraad daalde verder tot 3,6x op 30 september 2018. Indien aangepast om de in oktober 2018  buitengewone bruto dividend betalingen van € 600,0 miljoen en gerelateerde leningen weer te geven , zou onze netto totale schuldgraad zou 4,0x  zijn op het einde van KW3 2018, wat het middelpunt is van onze totale schuldgraad vork.
 • Vooruitzichten voor het volledige jaar 2018 gedeeltelijk naar boven bijgesteld na sterke financiële prestaties over de eerste negen maanden van 2018. Versnelde synergieën en continue gedisciplineerde kostenbeheersing zal de rebased Adjusted EBITDA (a) -groei doen toenemen tot 8,0-8,5% voor het volledige jaar (tegenover aanvankelijk 7-8%). Het vooruitzicht voor de aangepaste vrije kasstroom (b)  zal aan de  bovenkant van de vork van € 400,0-420,0 miljoen zijn, ondanks de geplande betalingen op onze mobiele spectrum licenties.
Financieel
Over Telenet Group NV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 57,9% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

De newsroom van BASE vind je via press.base.be

Telenet Group NV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen