Persbericht Telenet : Succesvolle uitgifte en prijszetting van een nieuwe € 1,6 miljard en een nieuwe USD 1,5 miljard termijnlening met vervaldag in 2025

Donderdag 3 november 2016 —

  • Succesvolle uitgifte en prijszetting van een nieuwe € 1,6 miljard termijnlening met een termijn van 8 jaar en een nieuwe USD 1,5 miljard termijnlening, beide met vervaldag op 31 januari 2025. Gelet op de grote vraag van investeerders was Telenet in staat om zowel de € als de USD tranche significant te vergroten en verkreeg een prijszetting aan de lage kant van de prijsvork
  • De nieuwe € termijnlening heeft een marge van 3,25% boven EURIBOR met een minimum ("floor") van 0% en werd aan pari uitgegeven. De nieuwe USD termijnlening heeft een marge van 3,00% boven LIBOR met een minimum ("floor") van 0% en werd aan 99,50% uitgegeven
  • De netto-opbrengsten van deze uitgegeven leningen zullen gebruikt worden om de uitstaande bedragen onder de € 2,2 miljard termijnleningen die in 2022-2023 zullen vervallen en de USD 850 miljoen termijnlening die in 2024 zal vervallen vervroegd terug te betalen
  • Verlenging van de duurtijd van het onbenutte € 381 miljoen wentelkrediet van september 2020 tot juni 2023 tegen dezelfde bestaande voorwaarden
  • Met deze transactie, die geen impact heeft op de schuldgraad van Telenet, zal Telenet de gemiddelde looptijd van haar schulden verlengen tegen huidige aantrekkelijke marktvoorwaarden, met daarnaast ook verhoogde convenanten flexibiliteit

Telenet Group Holding ("Telenet" of de "Vennootschap") kondigt vandaag de succesvolle uitgifte en prijszetting aan van een € 1,6 miljard termijnlening ("Facility AE") en een USD 1,5 miljard termijnlening ("Facility AF"), beide met vervaldag op 31 januari 2025. De Facility AE heeft een marge van 3,25% boven EURIBOR met een minimum ("floor") van 0% en werd aan pari uitgegeven. De Facility AF heeft een marge van 3,00% boven LIBOR met een minimum ("floor") van 0% en werd aan 99,50% uitgegeven. Gelet op de grote vraag van investeerders, werd de uitgifte van zowel de € als de USD Term Loans vergroot van een initieel bedrag van € 500 miljoen en USD 750 miljoen, resulterend in verscherpte prijszetting vergeleken met de initiële indicatieve prijsniveaus van EURIBOR + 3,25-3,50% aan 99,75% en LIBOR + 3,00-3,25% aan 99,50%.

Cfr Persbericht